Gyllen overvælder biogasanlæg: Nu vil det sagsøge rådgiver

Biogasanlægget Maabjerg BioEnergy vil sagsøge sin rådgiver for fejl i nyt gyllesystem. Røret er for småt til at få gyllen ud.

Knap tre år efter, at det første læs gylle blev afleveret til Maabjerg BioEnergys nye decentrale gylle-omladestation, er det stadig ikke lykkedes at pumpe gylle gennem den cirka 14 kilometer lange rørledning fra omladestationen i Holstebro og ind til biogasanlægget i Måbjerg. 

Det tyder på, at det installerede system af gyllepumper er underdimensioneret, og det har nu fået biogasanlægget til at bestille Syn og Skøn, som er skridt på vejen til en voldgiftssag. 

"Vores interne undersøgelser tyder på, at rørmodstanden er langt højere end det, som vores rådgiver har antaget. De har tilsyneladende fejlvurderet gyllens hydrauliske egenskaber, da de rådgav os om valg af pumper og placeringen af dem. Derfor mener vi, at de har et ansvar for de projekteringsfejl, som er sket. Og efter som Rambøll har afvist forsøg på at finde en mindelig løsning, har vi bestilt Syn & Skøn," siger adm. direktør Knud Schousboe.

Ifølge Maabjerg BioEnergys vurderinger vil det koste 6-7 millioner kroner ekstra at ombygge rørledningen, udover ekstra udgifter til el og vedligeholdelse som følge af en øget pumpekapacitet.

Afklaring efter jul

Maabjerg BioEnergy lægger ikke skjul på, at man er meget skuffet over hele forløbet.

"Når man betaler for rådgivning, forventer man naturligvis også, at det ender med en teknisk rigtig løsning. Alt tyder på, at entreprenørerne har løst arbejdet præcist som aftalt, men det nytter jo ikke, hvis projekteringen har været fejlbehæftet fra starten. Vi er frustrerede over, at Rambøll overhovedet ikke har villet påtage sig noget ansvar, og derfor bestiller vi nu i første omgang syn og skøn, så vi er klar til en eventuel voldgiftssag," siger Knud Schousboe.

Syn og Skøn bliver bestilt hurtigst muligt og ventes at kunne påbegynde efter juleferien, så der foreligger et svar i løbet af vinteren, oplyser Maabjerg BioEnergy.

Emneord

gylle , biogas

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle