Højere afgift på vej for udledning af urenset spildevand

Den nye regering vil ændre spildevandsafgiften, så udledning af urenset spildevand fra overløb får en højere afgift end udledning af renset spildevand, lyder det i regeringsgrundlaget. Der skal også mere fart på sagsbehandlingen af minivådområder.

Det bliver fremover dyrere at udlede urenset spildevand til vandmiljøet. I et afsnit i regeringsgrundlaget, der har titlen ”Miljø” til den nye SVM-regering lyder det, at regeringen vil ændre spildevandsafgiften, så udledning af urenset spildevand fra overløb får en højere afgift end udledning af renset spildevand.

- Spildevandsektoren i Danmark er på mange måder i god gang med den grønne
omstilling, men der kan gøres mere. Det skal identificeres, hvor det vil give bedst miljømæssig effekt at investere i udvidelse af kapaciteten i rensningsanlæg, så større vandmængder bedre håndteres, og antallet af overløb nedbringes, lyder det også i regeringsgrundlaget.

Som en del af indsatsen for klimasikring skal der også sættes skub i etableringen af  minivådområder. Her lyder det, at minivådområder både kan kan have en positiv klimaeffekt og samtidig virke som vandparkering ved store regnskyl. 

Netop etableringen af minivådområder har også betydning, når det kommer reduktion af kvælstofudledningen. I de senere år har der lydt stor kritik af sagsbehandlingen af minivådområder.

- Sagsbehandlingen skal gøres mere smidig uden besværlige regler og komplicerede godkendelsesprocedurer, så projekterne bliver ført ud i livet, lyder det i regeringsgrundalget.

Regeringen bebuder også i sit miljøsafsnit i regeringsgrundlaget, at den vil gennemføre oprensning af generationsforureninger, og regeringen vil arbejde for et forbud mod PFAS-stoffer på EU-plan og tage initiativer til begrænsning af brugen i Danmark, ligesom regeringen vil sikre mindre brug
af farlige kemikalier, herunder i forbrugsvarer. 

Emneord

politik

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle