Halmdyrkere: Efterafgrøder begrænser biomasse

De nye krav om efterafgrøder vil konvertere vintersæd til vårsæd, og det begrænser også mængden af halm, der er til rådighed.

Når nye regler om mange hundrede tusinde hektar ekstra efterafgrøder træder i kraft, kommer det til at gå ud over produktionen af halm. De kan få en række uønskede konsekvenser.

Det mener Hans Stougaard, formand for Danske Halmleverandører.

Ifølge Stougaard er halm CO2-neutralt brændsel, som man dels bruger på varmeværker, dels planlægger at bruge til flydende brændstof en gang i fremtiden. Når nye efterafgrøderegler træder i kraft, forudser han, at mange bliver nødt til at droppe vintersæd og i stedet dyrke vårsæd, som giver lavere udbytter af både kerne og halm. Dermed bliver der ikke så meget klimavenlig biomasse til rådighed.

"Det går jo direkte imod det man arbejder på i forhold til CO2-neutralt brændstof", siger Hans Stougaard.

Alternativt kommer biomasse fra udenlandske skove, forudser han og det er ikke nær så klimavenligt som dansk halm, påpeger han.

"Politikerne ser bare på en ting, og så glemmer de at regne alle andre effekter med", siger han.

Ifølge professor Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet, er der ikke lavet præcise beregninger på klimaeffekten af flere afgrøder.

"Det er ikke helt enkelt at regne ud. Der vil være på både plus og minussiden, især afhængig af om det fører til mindre vintersæd. Men heller ikke skiftet fra vintersæd til vårsæd er enkelt. Det afhænger af hvad er sker men halmen, altså om man vil sælge lige så store mængder halm. Samlet set tror jeg dog ikke, at effekterne er særligt store", siger han.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle