Halmformand: Efterspørgslen på halm stiger

I 2016 har der været en stigende efterspørgsel på halm – alligevel er der noget vej igen.

Etableringen af en serie helt eller delvist halmfyrede kraftvarmeværker, særligt i Jylland, har hjulpet med at skabe mere efterspørgsel på halm i 2016.

Det fortæller Danske Halmleverandørers bestyrelse til deres årsmøde fredag.

Alligevel har det ikke været et år uden nogle problemer – særligt på Sjælland har der været overkapacitet i 2016, på grund af udfasningen af en række kraftvarmeværker.

"Faldet har fået stor betydning for halmbranchen og gør rigtigt ondt, da egne af landet har fået overkapacitet i branchen af maskiner og medarbejdere,« siger Hans Stougaard," formand for Danske Halmleverandører.

Problemerne forventes at blive afhjulpet af et nyt kraftvarmeværk i Korsør, der skal starte i 2018, og en mulig biooliefabrik i Vordingborg, som starter i 2019. Tilsammen vil de skabe en ekstra efterspørgsel på halm i øst svarende til cirka 175.000 tons.

Hellere en landmand end en direktør til bords 10. december · 09:40

Der er også grund til optimisme om 2017 – særligt Lisbjerg, et kraftvarmeværk uden for Aarhus, der skal stå klar til at brænde halm i 2017, vil betyde mere efterspørgsel i Vestdanmark.

Løbende arbejde

Den store forskel mellem før og nu er, at Dong Energy ikke længere er den største aftager af halm til brændsel. Særligt FjernvarmeFyn og BKVV i Aarhus har kørt sig i stilling til at være store aftagere af halm.

Derudover arbejdes der løbende med udviklingen af produkter baseret på halm. Især produktionen af bioethanol er i spil til at være en af de helt store aftagere i fremtiden – men bag den ligger der en politisk indsats for at gøre Danmark til foregangsland i den sektor.

"Vi ser bioraffinaderierne som et springbræt for eksport i hele produktionskæden," siger Hans Stougaard.

"Derfor er det vigtigt at der etableres et bioraffinaderi i Danmark blandt de første steder i verden, ellers kan vores unikke synergi ikke udnyttes optimalt.«"

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu