Halmleverandører vil have præcisering af nye krav fra varmeværkerne

Det er nødvendigt med tæt dialog om nye krav fra varmeværker, mener Danske Halmleverandører.

Foreningen Danske Halmleverandører opfordrer halmleverandører med kontrakter til Fynsværket og Lisbjergværket til at vente med at svare på seneste henvendelse fra værkerne om krav til bæredygtig halm på eksisterende kontrakter. 

Det skriver Danske halmleverandører i en pressemeddelelse. 

I henvendelsen beder værkerne om  en Tro og Love-erklæring, til de flerårige eksisterende kontrakter.

”Danske Halmleverandører mener på ingen måde det er forklaret i henvendelsen, hvad det er vi som leverandører skriver under på. Der mangler en præcisering af det krav værkerne stiller til os som halmleverandører. Derfor kan jeg ikke opfordre til at skrive under på den Tro og Love-erklæring endnu”, siger Formand for Danske Halmleverandører Erik Engholm Poulsen.

Danske Halmleverandører har derfor henvendt sig til værkerne og har dialog med dem i de kommende dage. 

”Vi håber at fortsætte den gode dialog vi almindeligvis har med værkerne, så vi kan finde fælles løsning” siger Erik Engholm Poulsen og fortsætter:

”Værkerne står overfor nye lovgivningsmæssige krav til deres brændsler fra 30. juni 2021, og vi står som leverandører til at være dem som praktisk skal sikre efterlevelse af de nye krav. Så vi er nødt til at have en tæt dialog om alle aspekter i denne fælles opgave”. 

Danske Halmleverandører og værkerne har gennem længere tid haft god dialog om de kommende lovgivningsmæssige krav. 

Alle i halmbranchen mærker frustrationen over manglende afklaring af reglernes udformning. 
Reglerne er krav fra EU’s VEII-direktiv (direktiv om vedvarende energi), som er ved at blive implementeret i Danmark og de skal senest være gældende fra 30. juni 2021.

De nye krav skal sikre, at værkerne kan dokumentere, at den landbrugsbiomasse, de modtager, er bæredygtig. 

Kravene er endnu ikke helt på plads i Energistyrelsen, men i leverandørforeningen Danske Halmleverandører forventes det, at der bliver tale om fire overordnede krav:

At kulstofbalancen på bedriften er stabil eller stigende. At gødningsregnskabet til Landbrugsstyrelsen er indberettet. At kravet om afgrødediversificering er overholdt via fællesskema til Landbrugsstyrelsen. Og at forbuddet mod markafbrænding af halm er overholdt.

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle