Havde 23 mio. på konti, da konkurs blev begæret

Et af landets største økologiske jordbrug gik i denne uge konkurs efter flere års juridisk armlægning med Jyske Bank om renteswap.

Det er sjældent, at landbrug ligger inde med likvider for 23 mio. kr., når de går konkurs.

Men netop det var tilfældet, da Vibygård Gods - et af Sjællands største økologiske landbrug - blev begæret konkurs af Jyske Bank.

Årsagen skulle i stedet findes i en renteswap til hele 99 mio. kr.

Ejer af Vibygård Gods fra Viby syd for Roskilde, samt Ørstedgård og Arnakke Gods i det nordvestlige Sjælland, 66-årige Mogens Jørgensen har i flere år kæmpet for at bevare familiens ejendomme - samtidig med, at han insisterede for at svare enhver sit.

»Vi havde ingen forfalden gæld, da vi blev begæret konkurs. Vi havde 16 mio. kr. på kontoen og 7 mio. kr. hos vores advokat, så vi kunne betale folk, det vi skulle. Det er først, da de tvangsindløste swappen efter konkursen, at vi er kommet til at skylde«, forklarer Mogens Jørgensen.

Langvarig armlægning i ret

Swappen blev indgået i 2008. Siden er renterne gået alt andet end op, og den negative markedsværdi har været helt oppe omkring 70 mio. kr, da det var værst.

Netop swapværdien er central. For hvor Vibygård Gods godt kunne finde en aftale med Nykredit, da bidragssatserne steg og afdragsfriheden udløb, var forhandlingerne med Jyske Bank noget sværere. I efteråret 18 endte Jyske Bank med at begære Vibygård Gods konkurs.

Mogens Jørgensen bestred imidlertid den beregnede værdi af swapværdien. Først i byretten og siden i Landsretten. Begge steder fik Mogens Jørgensen ikke medhold i, at Jyske Banks tilgodehavende var udokumenteret. Men han fik noget andet, siger han.

»Vi fik dem i Landsretten til at fremlægge dokumenterne bag swappen. Jeg troede, at der var nogle internationalt anerkendte grafer eller tabeller - et sted, hvor man officielt kunne læse, hvad swapværdien er. Men den beregnes af Jyske Bank selv. De skal selv regne renten ud for de næste tyve år«, påpeger han og kalder dokumenterne for uigennemskuelige.

Skulle have indløst den

De sidste to år har familien Jørgensen forsøgt at afvikle dele af forretningen, sælge jord fra og på anden vis slanke balancen. En del af jorden, cirka 400 hektar er overtaget af sønnen Christian Heslet Jørgensen. Og samtlige 800 hektar, der drives af Vibygård Gods under samarbejdet Dansk Landbrugs Management, er forpagtet.

»På den måde sikrer vi, at det ikke gror til i ukrudt under en konkurs«, forklarer Mogens Jørgensen, der ikke ønsker at klage over sin situation.

»Jeg tror, at andre har det meget værre end mig. Jeg har bare været uheldige at få et rigtig dårligt råd«, siger han om swappen.

En ting ærgrer ham dog:

»Vi har i perioder haft så rigelig likviditet, at vi kunne indløse swappen, men da var Jyske Bank ikke interesseret. Det var dumt af mig ikke at gøre det, men det var lidt svært at sende 35 mio. kr. lige ud i luften«, forklarer han.

LandbrugsAvisen har talt med Jyske Banks landbrugsdirektør Michael Haahr Andersen. Han må på grund af tavshedspligt ikke udtale sig om den konkrete sag. Og ønsker ikke at svare på generelle spørgsmål om brugen af swaps i landbruget heller.

Faktaboks

Vibygård, Ørstedgård og Arnakke Gods

  • Økologisk jordbrug på Midt- og Nordvestsjælland, ejet af familien med Mogens Jørgensen i spidsen.
  • Indgik i 2008 en swap på 99 mio. kr. til 4,3 procent i rente med 30 års løbetid.
  • I oktober forlangte Jyske Bank swappen tvangsindløst. Det medfører en konkursbegæring. Siden har parterne været i by- og landsretten for at afgøre holdbarheden af bankens tilgodehavende. Her vandt banken.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle