Hedeselskabet får dårligere resultat end forventet - aktiviteter er steget

Udfordrende projekter og ekstremt vejr, gør at Hedeselskabet får et resultat under det forventede niveau i 2017. Alligevel står selskabet stærkere finansielt end nogensinde før.

Resultatet i 2017 er ikke tilfredsstillende, men på trods af det, står Hedeselskabet efter en årrække med solide resultater finansielt stærkere end nogensinde før i dets 152. årige historie.

Omsætningen blev 2,17 milliarder kroner og koncernen har samlet set i 2017 realiseret et driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) på 40,7 millioner kroner, hvilket er under det forventede
niveau.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Implementering af strategien om at leje frem for at eje bygninger, samt strategien om at
være en betydende skoveejer med ejerskab af i niveauet 10.000 ha skov har været blandt årsagerne til, at Hedeselskabets finansielle situation i dag er markant forbedret i forhold til tidligere.

"2017 har været et aktivt år for Hedeselskabet, hvor der både er skabt nye kunderelationer
og arbejdspladser. 2017 har ligeledes budt på en række udfordringer som naturligt afspejler sig i vores årsresultat samt en række organisatoriske ændringer. Vores forening er fortsat i det positive spor med medlemsfremgang og medlemsarrangementer, der er fuldt booket på rekordtid. Vores uddelinger til udvalgte projekter og aktiviteter har været og er fortsat til gavn for samfundet og lokalbefolkningen rundt om i hele Danmark", siger Frants Bernstorff-Gyldensteen, bestyrelsesformand i Hedeselskabet.

I 2017 har Hedeselskabet fastholdt et rekordhøjt aktivitetsniveau i et marked med faldendepriser.

Tab på en række udfordrede projekter og udfordringer i visse dele af de internationale aktiviteter samt et ekstremt vejrlig, der har besværliggjort en række af koncernens udendørs aktiviteter har gjort, at årets resultat for driften ikke har været på niveau med det ønskede.

"Resultatet i 2017 viser desværre en indtjening i den fortsættende forretning som ikke er
tilfredsstillende. Der er lagt en strategi for de udfordrede områder, og vi forventer en stabilisering af vores aktiviteter i løbet af den kommende tid, når strategierne og implementering af disse giver effekt. Den øgede aktivitet i koncernen er et resultat af ihærdigt arbejde af vores dygtige medarbejdere. Samtidig har vi formået at nedbringe vores gæld og sikre en solid likviditet, der gør os mere robust end nogensinde før", siger Lars Johansson, koncernchef i Hedeselskabet.

Strategien for de kommende år lægger op til en konsolidering af koncernen med øget fokus på kunderne og resultatvækst. Herunder nye digitale kunderettede løsninger, som skal være med til at lette kundernes hverdag, når det eksempelvis handler om grøn service og handel, rådgivning, energianlæg og skovejerskab.

Hedeselskabet forventer i 2018 et driftsresultat før afskrivninger i niveauet 40-50 mio. kr.

Hoved- og nøgletal (mio. kr.)

  20172016
Omsætning 2.1662.212
Aktiver ultimo 1.5791.779
Egenkapital ultimo 918900
Soliditetsgrad 58,150,6
Antal medarbejdere 1.4521.426

Faktaboks

Om HedeselskabetHedeselskabet er en forening med status som erhvervsdrivende fond, der siden 1866 har skabt grøn innovation ogudviklet løsninger primært til klimatilpasning, miljøforbedring og naturpleje. Vi arbejder med langsigtet udvikling,benyttelse og beskyttelse af naturen, og vi formidler viden mellem praktikere og eksperter inden for natur, miljø ogenergi. I dag ejer Hedeselskabet en række virksomheder herunder HedeDanmark, Orbicon og Xergi, som udviklerløsninger til klimatilpasning, miljø, energi og naturpleje.

Læs mere på www.hedeselskabet.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle