Hedeselskabet leverer solidt resultat - plads til forbedring

Efter et udfordrende 2017, hvor resultatet ikke levede op til forventningerne, ser det anderledes tilfredstillende ud for Hedeselskabet i 2018. 

"Med et driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) på 62,3 mio. kroner og en omsætningsfremgang til 2.293 mio. kroner indfrier Hedeselskabet sine forventninger for 2018, "skriver ledelsen i en pressemeddelelse. 

2018 ender på et tilfredsstillende niveau og er med til at cementere Hedeselskabet finansielt som en robust koncern. Implementeringen af Hedeselskabets strategi har i årets løb blandt andet medført øget fokus på udvikling af nye kundeløsninger, lyder det.

Plads til forbedring

Høj aktivitet inden for salg og køb af skov samt salget af biogasvirksomheden Xergi er nogle af de nævneværdige aktiviteter.

Der har desuden været positiv udvikling i flere af selskabets segmenter, især inden for Service, handel og anlæg, Skovejerskab, og Rådgivning. Den årligt tilbagevendende værdiregulering af skovene har i år også påvirket positivt, lyder det fra selskabet.

Modsat har lav prissætning for blandt andet juletræsmarkedet, tilbageholdenhed i udliciteringerne fra kommunerne samt hård priskonkurrence inden for en række forretningsområder påvirket resultatet i modsat retning. 

Den ekstreme tørke i 2018 besværliggjorde en række af koncernens udendørsaktiviteter, men har også skabt yderligere opgaver for koncernens datterselskaber.

"Et tilfredsstillende resultat med fortsat mulighed for forbedringer. Det er sammenfatningen af vores arbejde i 2018. Finansielt står Hedeselskabet med et meget solidt udgangspunkt, hvor vores nettorentebærende gæld er i bund og vores gearing på 0,4 er rekordlav. Sammenholdt med vores fokus på den grønne innovation giver det positive forventninger til de kommende år", siger afgående bestyrelsesformand for Hedeselskabet, Frants Bernstorff-Gyldensteen.

Det høje fokus på kundeorienterede løsninger og koncepter, en operationel udviklingsstrategi og en høj faglighed blandt medarbejderne har sikret et årsresultat på niveau med det budgetterede. 

"Vi har gennem året stabiliseret vores aktiviteter og sikret vores kunder gode løsninger. Vi har med udgangspunkt i blandt andet FN´s verdensmål udviklet en række nye ydelser og digitale produkter, som giver stor tiltro til de kommende år. Hedeselskabets 153-årige arbejde med naturen og miljøet vil således fortsat bidrage med nye løsninger til både nuværende og kommende udfordringer, siger Lars Johansson, koncernchef for Hedeselskabet. 

Ud over at være engageret i en række forretningsområder er Hedeselskabet ligeledes en forening, som tæller cirka 2.700 aktive medlemmer. De aktiviteter, der er relateret til foreningen og dens medlemmer, har i 2018 medført en omkostning på ca. 5,5 mio. kroner. Hertil kommer ca. 2 mio. kroner i form af uddelinger til projekter, der gør en forskel inden for Hedeselskabets formål, ligesom der er investeret i niveauet 15 mio. kroner i langsigtet grøn innovation i 2018.

Ny formand

I 2018 besluttede Hedeselskabets bestyrelsesformand Frants Bernstorff-Gyldensteen sig for ikke at ville genopstille til en ny periode. Det har betydet, at Hedeselskabet efter årsmødet den 29. april 2019 har fået ny bestyrelsesformand, Ny formand er Jørgen Skeel.

Strategien for de kommende år lægger op til en forbedring af driftsresultatet hvor der er øget fokus på kunderne – både offentlige og private.

Hedeselskabet forventer i 2019 et driftsresultat før afskrivninger i niveauet 50-60 mio. kr.

Hoved- og nøgletal (mio.kr.)

  20182017
Omsætning 2.2932.166
Aktiver ultimo 1.5311.579
Egenkapital ultimo    934   918
Soliditetsgrad   61,0  58,1
Antal medarbejdere 1.4211.452
EBITDA   62,3  63,9

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle