Hegn er billigere end store skader

Det er dyrt og tidskrævende at hegne markerne, men hvis vildtskaderne er store, kan det være det billigste i længden.

Hvis man er en af de landmænd, der har rigtig omfattende skader på sine marker efter besøg af kronvildt, kan en enten permanent eller midlertidig indhegning af markerne være et økonomisk fornuftigt alternativ. Det viser et regnestykke fra vildtkonsulent i Sagro, Rasmus Filsø Løbner.

Vælger man en permanent indhegning af en 20 hektar stor mark, kan det gøres for en udgift på 7.350 kr. om året over ti år. Mange penge, men hvis alternativet bare er ti procent skader i en kartoffelmark af den nævnte størrelse, svarer det til to hektar ødelagte kartofler til en samlet dyrkningsomkostning på beregnet 56.462 kr. eller, hvis der er tale om vårbyg, 18.250 kr.

Ulempen ved den permanente indhegning kan være løbende udgifter til vedligehold, og at det kan gå ud over jagtmulighederne.

Aflastningsmark

Alternativt kan man vælge et midlertidigt hegn, der er marginalt dyrere med en årlig udgift på 7.770 kr. om året, men altså stadig at foretrække for de 10 procent markskader, der er i størrelsesordenen syv gange så store.

Som et tredje alternativ kan man vælge at etablere et aflastningsareal, hvor hjortevildt forstyrres så lidt som muligt. Ved at så græs, kløver, lucerne eller cikorie og afpudser jævnligt, så der er grønne skud, får vildtet et alternativ. Arealet skal ligge tæt op ad skoven.

Et sådant aflastningsareal kan etableres for cirka 2.500 kr. pr. hektar eller en fjerdedel af omkostningerne til en vårbygmark eller 10 pct. af udgifterne til en kartoffelmark.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle