Hele byen skal sikkerhedsgodkendes - EU’s øverste landbrugsboss gæster Sønderjylland

Den 20. marts kommer EU’s landbrugskommissær Phil Hogan til Tønder for at drøfte fremtidens landbrugspolitik i Europa.

I disse dage er et større sikkerhedsarbejde undervejs i Tønder i Sønderjylland, hvor store dele af byen, et konferencecenter og de omkringliggende områder sikres af både politi og myndigheder.

Det sker som et led i forberedelserne til en større konference, hvor EU’s landbrugskommissær Phil Hogan melder sin ankomst.

Han er blevet hentet til byen for at holde oplæg om, hvad de europæiske landmænd kan forvente inden for lovgivningens rammer i de kommende år.

”Det har taget næsten to år at få fastsat mødeterminen, og det er ikke alle og enhver, der kan knipse i fingrene og få Phil Hogan til at komme. Så der er ingen tvivl om, at det er rigtig stort, at han møder op og deltager”, siger Jørgen Popp Petersen, formand for rådgivningsvirksomheden LHN, der står bag konferencen sammen med Bauernverband Slesvig-Holsten og EU-Kommissionen.

EU mere fjernt for danske landmænd end tyske

Konferencen Udfordringer for EU og dets landmænd - Brexit, finansiering og landbrugsreform, løber af stablen tirsdag den 20. marts i Tønder. Og, som navnet indikerer, lægger dagsordenen op til talrige debatter om, hvad de danske landmænd fremover kan forvente af de politiske linjer fra EU-højborgen i Bruxelles.

”Det er simpelthen den fremtidige EU-politik, der står til diskussion. Phil Hogan har sagt, at han arbejder på en forenkling af politikken, og det er sådanne ting, han kan være med til at drøfte på konferencen”, siger Jørgen Popp Petersen.

”EU er generelt lidt mere fjernt fra danske landmænd end for de tyske, og vi vil gerne gøre danske landmænd fortrolige med EU’s politik. Vi vil bl.a. give svar på nogle helt konkrete spørgsmål som eksempelvis hvad det vil sige, at man flytter penge fra søjle 1 til søjle 2 – og hvad er søjle 2 i det hele taget?”.

Han fortæller, at også Brexit kommer til at spille en væsentlig rolle for konferencen.

”En af grundene til, at vi også afholder konferencen igen, er naturligvis Brexit. I den sammenhæng hober der sig mange spørgsmål op, og dem vil vi forsøge at finde svar på”, siger Jørgen Popp Petersen.

Skal være en øjenåbner for danske politikere

For syv år siden afholdt de to arrangører en lignende konference om netop også landbrugets rolle set med EU-briller. Og den var så stor en succes, at der simpelthen var behov for endnu en.

I lighed med sidste gang, deltager også en række tyske talere på dette års konference.

Så meget taber svineproducenten per flæskesteg i år 14. december · 10:28

Og Jørgen Popp Petersen mener især, at samspillet mellem danske og tyske landbrugstopfolk kan være med til at give de danske politikere en øjenåbner.

”Vi må sige, at når vi kigger år tilbage, kan vi konstatere, at bønderne i Danmark er blevet rendt om hjørner af danske politikere. Man har overfortolket EU-retningslinjer og dens politik, og man har ikke lavet positive særregler i Danmark – snarere det modsatte”.

”Sidste gang havde vi også både danske og tyske EU-parlamentarikere med, og de tyske reagerede flere gange meget voldsomt på det, de danske parlamentarikere sagde. Men det har vi jo i Danmark bare været vant til.  Det her giver mulighed for at se, hvordan man tolker EU’s landbrugspolitik i København, og så vil de fra Bauernverband i Berlin gøre det samme – det gør, at de danske politikere ikke på samme måde kan være overfortolkende som før.”, siger Jørgen Popp Petersen.

Gratis at deltage

Konferencen Udfordringer for EU og dets landmænd i Tønder er gratis at komme til, men kræver dog tilmelding.  Det nærmere program og oplysninger om tilmelding kan findes her.

På konferencen vil der også være simultantolke til hhv. dansk, tysk og engelsk, så alle kan være med.

Oplægsholdere og paneldeltagere i dagens debat med salen inkluderer:

  • Phil Hogan, EU-Kommissær for landbrug og udvikling i landdistrikter
  • Robert Habeck, minister for energi, landbrug, miljø, natur og digitalisering, Slesvig-Holsten
  • Erling Bonnesen, folketingsmedlem og Landbrugs-, fødevare- og miljøordfører (Venstre)
  • Joachim Rukwied, præsident COPA og præsident for Bauernverband Tyskland
  • Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer

Derudover deltager også

  • Werner Schwarz, præsident Bauernverband Slesvig-Holsten
  • Udo Hemmerling, vicegeneralsekretær Bauernverband Tyskland
  • Niels Lindberg Madsen, EU-politisk chef Landbrug & Fødevarer
  • Jørgen Popp Petersen, formand LHN

 

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu