Hele Danbreds bestyrelse trækker sig efter krænkelsessag

Efter den seneste tids uro har Landbrug & Fødevarer, DBI Holding og Danish Agro besluttet at trække deres medlemmer ud af DanBreds bestyrelse, så selskabet kan få en ny ledelse.

Landbrug & Fødevarers tre nuværende medlemmer af bestyrelsen samt de i alt seks bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af DBI Holding og Danish Agro, udtræder.

Også DanBreds nuværende formandskab Christian Junker træder tilbage.

Det skriver Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse.

Det vil sige, at hele Danbreds bestyrelse er fortid og skal udskiftes med en ny. Udskiftningen sker i forlængelse af sagen om den nu forhenværende direktør i Danbred, Thomas Muurmann Henriksen, der har krænket flere kvinder. 

De nærmere detaljer om den nye bestyrelses sammensætning afklares snarest, men allerede nu er det besluttet, at medarbejdervalgte repræsentanter vil få plads i bestyrelsen.

Den nye bestyrelse vil have det som sin altoverskyggende prioritet at genoprette tilliden til selskabet, både blandt medarbejderne og i forhold til DanBreds omverden.

Forandringerne sker som følge af den kritik, der er rejst i forbindelse med sager om grænseoverskridende adfærd fra den nu fratrådte adm. direktør. Den samlede ejerkreds har vurderet, at der skal nye kræfter til i DanBreds ledelse.

Der er enighed om, at der er sket fejl i den måde, bestyrelsen i selskabet har ageret på, og at der nu udestår et stort arbejde med at genoprette tilliden over for medarbejdere, leverandører, samarbejdspartnere og ikke mindst de berørte kvinder.

 

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle