Hele Danmark skal være økologisk: Her er Alternativets landbrugsrevolution

Hele Danmarks landbrug skal omlægges til økologi. Sådan lyder det fra Alternativets politiske leder Uffe Elbæk, der mener, at store dele af landbruget har udpint jorden og har et uacceptabelt forbrug af sprøjtegifte.

”For den del af landbruget, der sprøjter løs med gift, udpiner jorden, belaster klimaet og forringer livsvilkårene for vilde dyr og den levende natur, er endt som et erhverv uden levedygtig fremtid. Et erhverv, hvor landmændene er ensomme, og hvor stoltheden over det hårde arbejde, der bliver udført, med god ret er svindende”.

Sådan skriver Uffe Elbæk, Alternativets politiske leder, i sin kronik i dagens udgave af Jyllands-Posten, hvor han giver et indblik i partiets strategi for at redde dansk landbrug. Det drejer sig bl.a. om at omlægge hele Danmarks landbrug til økologi, en omlægning af landbrugsstøtten og lade landbruget betale selv, når drikkevandsboringer bliver ødelagt af sprøjtegift.

”Tragedie eller triumf. Det er de to scenarier, jeg ser for det danske landbrug. Landbrugets aktuelle kriser rummer således både risikoen for en ulyksalig reoute og det potentiale for positiv, gennemgribende forandring, der er i alle dybe kriser”, indleder han indlægget med og peger på, at landmænd igen skal være stolte af at være en del af landbruget.

”Det skal igen være cool og dybt meningsfyldt at være landmand”, siger han og henviser til, at kokkeerhvervet i dag har stor medvind rent imagemæssigt.

alt skal være økologisk

”I Alternativet er vores løsning en omlægning til 100 pct. økologisk landbrug senest i 2040. Det kan lyde dramatisk, men det behøver det ikke at være. Da jeg blev født i 1954 var de fleste landbrug noget, der minder om økologiske.”

”Det kemiske landbrug, der er så afhængigt af sprøjtemidler, blev først almindeligt op gennem 60’erne, inden det i årtierne efter blev fuldstændig dominerende. Derfor kalder vi i dag det kemiske sprøjtegiftafhængige landbrug for det konventionelle landbrug, selvom det ikke har mere end nogle årtier på bagen.

sådan vil alternativet ændre landbruget

I kronikken peger han på, at dansk landbrug står ved en skillevej.

”Enten bliver landbruget igen et erhverv, der samlet set bidrager positivt – til vores økonomi, til vores natur og miljø og til fordel for de mennesker, der er beskæftiget i det – eller også bliver erhvervet et endnu større kollektivt åg, end det er i dag. Der er tendenser, der i dag peger i begge retninger. Glimt af håb og store, sorte skyer”, skriver han i kronikken.

Uffe Elbæk slutter sit indlæg i Jyllands-Posten af med at liste op, hvad Alternativet har af politiske forslag til en omlægning af dansk landbrug.

Her følger et mindre uddrag af partiets forslag til en revolution i landbruget:

  • "En langt mindre animalsk produktion, end den vi har i dag, hvor 80 pct. af det danske landbrugsareal bruges til produktion af foder til husdyr."
  • "At forsøge at redde de cirka 24.000 pattegrise, der hver dag dør i de danske stalde."
  • "At hæve afgiften på sprøjtegifte, indtil de helt forbydes."
  • "At nedbringe brugen af antibiotika i svineproduktionen."
  • "At lade landbruget betale selv, når drikkevandsboringer ødelægges af sprøjtegift."
  • "Yde statsgaranterede lån til førstegangskøbere, der ønsker at drive økologisk landbrug."
  • "Omlægge landbrugsstøtten, så den ikke går til passiv produktion, men til bæredygtig udvikling og tiltag til gavn for naturen."
  • "At halvere momsen på vegetabilske produkter, så de bliver mere konkurrencedygtige."
  • "Få styr på klimabelastningen fra landbruget ved at prissætte de klima- og miljømæssige omkostninger ved produktionen og ved at opgøre klimaaftrykket på bedriftsniveau."
  • "Videreudvikle kravene til økologi."

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle