Helle Reedtz-Thott er nyvalgt formand for L&Fs sektion for Større Jordbrug

Den 48-årige advokat og godsejer Helle Reedtz-Thott er netop valgt til at stå i spidsen for Landbrug & Fødevarers sektion for Større Jordbrug.

Helle Reedtz-Thott fra Gavnø Gods ved Næstved afløser Christina Ahlefeldt-Laurvig som formand for Landbrug & Fødevarers sektion for Større Jordbrug.

Det står klart, efter at Udvalget for Større Jordbrug i dag har netop konstitueret sig ved sektionens årsmøde på Hotel Vejlefjord.

Helle Reedtz-Thott er som sin forgænger på formandsposten, Christina Ahlefeldt-Laurvig,  advokat, og hun er siden 2017 formand for Arbejdsgiverforeningen GLS-A (Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere).

Hun er gift med baron Otto Reedtz-Thott, som ejer Gavnø Gods, og har titel af baronesse og hofjægermesterinde.

Helle Reedtz-Thott bliver med posten som formand for Større Jordbrug også medlem af Landbrug & Fødevarers 30 personer store forretningsudvalg og af organisationens nye, store hovedbestyrelse.

Nye i udvalg

Den 48-årige advokat var på årsmødet én af tre nye kandidater, som blev valgt til Udvalget for Større Jordbrug:
Peter Bech, Valdbygaard Gods, Lystrup, og Poul Henrik Prahl, Smakkerup Gods, Kalundborg, er også nyvalgte til det syv mand store udvalg for Større Jordbrug. Peter Bech er ny næstformand.

Christina Ahlefeldt-Laurvig (afgående formand), Christian Holck og Søren Wümpelmann Juhl (afgående næstformand)genopstillede ikke.

Fire medlemmer af udvalget var ikke på valg i år og fortsætter:  Anita Halbye, Høvdingsgaard, Mern.
Christian Sehestedt Juul, Ravnholt Gods, Ørbæk,  Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard, Hjerm, 
og Nicolas de Bertouch-Lehn, Lungholm Gods, Rødby.
 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle