Hemmelig lydoptagelse rammer Esben Lunde

Esben Lund Larsen afsløret af lydoptagelse fra møde i Miljøstyrelsen, som Politiken har fået tilsendt. "Jeg forløb mig", siger ministeren.

"Jeg mener, det er en sygdom i vores samfund, at der bliver søgt om aktindsigt i alt mellem himmel og jord."

Så klart tog miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen ifølge Politiken onsdag afstand fra offentlighedsloven, som giver borgerne ret til indsigt i offentlige myndigheders forvaltning af penge og magtbeføjelser.

Dermed placerede han sig langt fra sit partis og den samlede V-LA-K-regerings officielle holdning til loven om offentlighed i forvaltningen. Udtalelsen faldt, da Esben Lunde Larsen i november i fjor mødtes med medarbejdere i Miljøstyrelsen, som han som minister er øverste chef for.

Ved samme lejlighed sagde Esben Lunde Larsen, at han selv vil bestemme, hvad offentligheden skal have vide, når det gælder sager, som forhandles politisk:

"Jeg skal nok som minister offentliggøre det, der skal offentliggøres i forhold til vores politiske processer," sagde han på det lukkede møde med medarbejderne i Miljøstyrelsen.

Hvad ministeren ikke vidste var, at en deltager i mødet optog hans udtalelser og nu har valgt at sende optagelsen til Politiken.

Efter at Politiken har konfronteret Esben Lunde Larsen med de opsigtsvækkende udtalelser, lyder hans forklaring i et skriftligt svar:

"Jeg forløb mig. Det er naturligvis offentlighedsloven og miljøoplysningsloven, der afgør, hvad der offentliggøres og hvornår."

Regeringen er i færd med at overveje, om offentlighedsloven skal revideres. Det sker efter kritik af, at den nuværende lov har »gummiparagraffer«, som blandt andet gør det nemt at nægte offentligheden indsigt i dokumenter, som bruges til ministerbetjening, eller som indgår i politiske forhandlinger med Folketinget.

I den sammenhæng spurgte en medarbejder i Miljøstyrelsen ministeren "om du går ind for en ændring af offentlighedsloven, så der bliver mere adgang, så offentligheden kan få indsigt i de politiske processer, for eksempel hvad der sker mellem departement og styrelser".

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle