Her er de 10 største klima-syndere - koen er ikke den værste

De 10 fødevarer med det største klimaaftryk er alle animalske, men ikke alle er fra landbruget.

Når man skal rangere de 10 fødevarer med det største klimaaftryk per kg fødevare, finder man ikke så overraskende både oksekød og mælkeprodukter i tabellen.

Men måske vil det overraske, at både lammekød og de eksklusive hummere ligger højere - det er de to fødevarer, der udleder mest CO2 per kg fødevare.

Undersøgelsen fra Aarhus Universitet viser, at den klart mest forurenende fødevare målt på CO2 er lammekød - et kilo kg spiseligt lammekød har et klimaaftryk på 21,4 kg CO2.

Det skal ses i lyset af, at hverken svinekød eller kyllingekød er at finde i top 10. Svinekød ligger på 4,6 kg CO2 per kg spiseligt kød, mens kyllingekød ligger på 5,5 kg CO2 per kg.

"Lam ligner kvæg i den måde, de biologisk er bygget op på. Drøvtyggerkød kan aldrig blive lige så klimavenligt som kød fra enmavede dyr, fordi de har en større udledning af metan", siger Lisbeth Mogensen, lektor, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. 

æg og grøntsager i bunden

Det er dog ikke kun landbrugets drøvtyggere, der har et højt klimaaftryk. Også hummere, rejer og fladfisk er at finde blandt de 10 fødevarer, der udleder mest CO2.

"Ved de vilde fisk fra havet er det energiforbruget til at fiske dem, der er det helt afgørende. Frysningen koster også noget", siger hun.

Til sammenligning har æg en belastning på 2,0 kg CO2/kg æg, mens de undersøgte grøntsager udleder mellem 0,2 kg og 0,8 kg CO2. 

Hele livscyklen er taget med

Hele kæden fra såsæd til supermarked er regnet med. Det drejer sig blandt andet om foder til dyrene. 

"Er der brugt et kilo byg, indregner vi også klimabidrag fra input som diesel og kunstgødning. Vi kigger også på, hvilke emissioner af lattergas der er fra dyrkningen på marken, når gødningen bliver omsat", forklarer Lisbeth Mogensen. 

"Dyrene producerer noget gødning, og det forfølger vi også. Der er emissioner fra gødningen, både i stalden, på lageret, og når det bliver brugt på marken. På den måde tegner vi en kæde hele vejen frem til, at fødevaren ligger i supermarkedet", siger hun. 

Næringsindhold skal regnes med

Forskerne har sammenlignet mængden af CO2, der bliver udledt i forbindelse med at producere et kg af forskellige fødevarer. Modellen tager altså ikke højde for fødevarernes forskellige indhold af næringsstoffer.

"Man kan ikke erstatte et kilo oksekød med et kilo agurker, fordi de har forskelligt indhold af næringsstoffer", siger Lisbeth Mogensen, men fortæller, at det er noget af det, forskerne gerne vil kigge nærmere på i fremtiden. 

Top 10

De 10 fødevarer, der har det største klimaaftryk målt på CO2-udledning, er oplistet herunder.

  • Lammekød: 21,4 kg
  • Hummer: 20,2 kg
  • Oksekød: 13,9 kg
  • Smør: 10,6 kg
  • Rejer (pillede, frosne): 10,5 kg
  • Gul ost (31%): 9,6 kg
  • Gul ost (17%): 8,8 kg
  • Brie: 8,2 kg
  • Feta (20%): 8,0 kg
  • Fladfisk (filet, frossen): 7,8 kg

Kilde: Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet i Foulum. 

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle