Her er de dyreste ejendomme til salg lige nu

Knap 500 landbrugsejendomme er for tiden til salg. De repræsenterer enorme summer, og alene de 10 ejendomme med de største prisskilte koster 820 mio. kr. Det er en udfordring at sælge store landbrug, men det skal nok ske, mener ejendomsmæglere, der har nogle af de pristunge landbrugsejendomme til salg.

Det er den store tegnebog, der skal frem, hvis en landmand eller investor ønsker at få fingrene i en af de aktuelt 10 dyreste landbrugsejendomme, der er til salg.

Med prisskilte på den gode side af 100 mio. kr. for de to dyreste ejendomme og et niveau på 60 mio. kr. for den 10. dyreste landbrugsejendom på markedet er der tale om landbrug, der henvender sig til veletablerede landmænd eller investorer, som naturligt skeler til afkast på jord og produktionsanlæg.

Markedsbetingelserne for de helt store ejendomme er for tiden vanskelig, mener ejendomsmægler Evald Borup, der har to af de 10 dyreste ejendomme til salg.

»De dyre ejendomme er svære at sælge p.t. Det hænger sammen med de to seneste års begivenheder med masser af regn i 2017 og en rekord-tørke sidste år, som gjorde, at ingen turde investere i landbrug eller kunne få lov af kreditgiverne«, siger Evald Borup.

Han mener, at flere landbrug vil blive handlet, hvis priserne på grise og mælk bliver mere stabile i en længere periode.

Og optimismen er stigende efter et forår med kraftigt stigende svinenoteringer:

»Vi mærker for tiden en spirende optimisme. Købelysten er kommet tilbage, og der er nu igen flere frie handler, hvor der set i bagspejlet har været mange tvunge handler. De to ejendomme, vi har på listen over de dyreste ejendomme, forventer jeg er solgt, hvis vi kigger et år frem«, siger Evald Borup.

Samme optimisme deles af hans kollega i nord, ejendomsmægler Berg Risager fra Nybolig Landbrug.

»De ejendomme, vi har til salg i den høje prisklasse, skal vi nok få handlet, men det tager typisk længere tid end med de mindre ejendomme. Vi ser nu flere investorer, der på grund af det lave renteniveau kigger sig om efter andre steder at placere deres midler og kigger på landbrug. Typisk vil et afkast på 3,5 procent være tilfredsstillende for en investor«, siger Berg Risager.

Han mærker også, at danske landbrugsejendomme er i søgelyset hos udenlandske landmænd, der kigger misundeligt på danske jordpriser, der er langt efter eksempelvis Holland, hvor jord handles op til 70.000 euro pr. hektar.

»Planteavl bliver altid solgt, så de store ejendomme, vi snakker om, skal nok blive solgt over tid«, siger Berg Risager, der solgte 43 landbrug i 2018 og i årets fire første måneder har solgt 21 landbrug.

1. 135 mio. kr. Gadegaard

Listens dyreste ejendom Gadegaard ved Sunds er kendetegnet ved blandet produktion med planteavl, hvoraf en tredjedel er industrikartofler til kartoffelstivelse og svineproduktion i form af et soanlæg. Til ejendommen hører 668 hektar og en soejendom med 500 årssøer med produktion af syv kgs-grise. Sælgeren er Anders Dyrberg, der har bygget ejendommen op løbende, og det var først i 1997, han gik fra deltids- til fuldtidslandmand. I 2012 tilkøbte han 400 hektar og yderligere 180 hektar samt soejendommen i 2016.

2: 133 mio. kr. I/S Lyngbjerggård

Ejendommen består af et særdeles stort planteavlsbrug med 957 hektar ejet jord, men med tilforpagtninger er markplanen for i år på hele 1.645 hektar.

Dertil kommer et soanlæg med 900 søer og 20.000 slagtesvin i ejede stalde.

Sælgeren er 70-årige Henning Hansen. Til Jyske Vestkysten har han oplyst, at hans døtre ønsker ikke at gå landmandsvejen, og derfor er det store landbrug til salg.

3: 80 mio. kr. Ingerslevgaard

Ingerslevgaard er en rendyrket planteavlsejendom, som ifølge mægleren har 380 hektar rigtig god jord. Trods et pænt stort prisskilt er ejendommen eftertragtet blandt udenlandske investorer fra Holland, men også større danske planteavlere har ifølge ejendomsmægler vist interesse for ejendommen, der er beliggende på Norddjursland. Der er 2.000 kvm avlsbygninger og kornopbevaring i fem stålsiloer med samlet kapacitet på 1.250 kubikmeter.

4: 79,46 mio. kr. Hedevang

Himmerland er kendt for sine mange kvægbrug. Hedevang er en af egnens store kvægejendomme med 745 køer, der er beliggende ved Gatten.

Bedriften består af flere ejendomme med primær produktion fra en stald fra 2006 med 546 kopladser og en 2X40 Delaval-malkestald og tilhørende 32 ton mælketank. Til ejendommen hører for eksempel også fire boliger, der er udlejet.

5: 73,5 mio. kr. Kjellingbjerggård

En moderne proprietærgård med særlige driftsbygninger. Sådan beskriver mægleren planteavlsejendommen ved Kongerslev.

Der er tale om en ejendom, der leverer topresultater på grund af områdets kridtundergrund, og de tilhørende driftsbygninger er også noget helt særligt med knap 3.000 kvadratmeter arkitekttegnede driftsbygninger, der er afsluttet med canadisk cedertræ.

6: 69 mio. kr. Viderupgaard

Her er tale om et af de større danske kvægbrug, der p.t. omfatter 550 køer, men har plads til 600 i staldene, hvor mælkeproduktionen finder sted. Her er også malkecenter med 62 pladsers malkekarussel.

Bedriften har været en del i vælten, efter den gik konkurs i starten af året. En af ejerne er rådmand i Aalborg.

7: 67,925 mio. kr. Trindkjærgård

Listens nummer syv tæller også en kvægejendom med en betydelig produktionsstørrelse. Trindkjærgård ved Give med en produktionskapacitet på cirka 475 malkekøer fremhæves for at være veldrevet og velbeliggende.

Kostalden med 415 sengebåse er fra 2013, og der er endvidere plads til 140 køer i en goldkostald. Alle ungdyr er der plads til på ejendommen. Årsydelsen er 11.500-12.000 kg EKM.

8: 62,2 mio. kr. Nesgårdsvej

Ejendommen på Nesgårdsvej ved Brovst udmærker sig ved en række nyere stalde. Hovedstalden med 425 sengebokse er opført i 2000 med tilbygning i 2015. Samme år er der opført et malkecenter med side-by-side til 2x24 køer. Ungdyrstalden er fra 2008 og har 400 sengebokse. Ejendommen har udviklingspotentiale, idet malkecentret betegnes som overdimensioneret.

9: 60 mio. kr. Bonderupgaard

Bonderupgaard er en svinegård, der egner sig til investorer. For købere er der nemlig udsigt til en årlig lejeindtægt på knap tre mio. kr.

Lejen hentes ind på jorden, maskinhus, huse til bebeboelse og to slagtesvinestalde med plads til 17.000 slagtesvin årligt. Da ejendommen blev udbudt til salg i december 2018, var bedriften fuldt udlejet, og afkastgraden blev opgivet til 4,5 procent.

10: 60 mio. kr. Trummersgård

AC Farmings konkurs vakte opsigt og efterlod en række svinegårde. Flere af ejendommene er blevet solgt, men denne ejendom, som Jan Rodenberg købte og hvorfra han siden var med til at danne AC Farming, er endnu på markedet.

Ejendommen med 1.550 søer og produktion af 30 kgs-grise er bl.a. kendetegnet ved en særdeles nydelig ejerbolig på hele 528 kvadratmeter.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle