Her er den nye primærbestyrelse

Delegeretmødet gav nye ansigter i primærbestyrelsen og afsked med andre.

"Lad nu være med at smide nøglerne til Axelborg væk. Det kunne jo være, du fik brug for dem igen", sagde Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

Han bød ved delegeretmødets afslutning velkommen til de nye medlemmer af primærbestyrelsen, men ikke før han havde sagt pænt farvel til de afgående.

Ikke mindst afskeden med viceformand og formandens nære samarbejdspartner, Lars Hvidtfeldt, der efter eget valg forlader Landbrug & Fødevarers formandskab, faldt Martin Merrild svær.

’Fem fantastiske år’

Lars Hvidtfeldt fik stående ovationer fra de delegerede og benyttede selv anledningen til at strø taksigelser i alle retninger.

"I, der sidder her, har en fantastisk organisation", sagde han henvendt til salen.

"Tak for fem fantastiske år!"

Afsked med flere

Marin Merrild beklagede også at måtte tage afsked med Klaus Høeg, der har repræsenteret deltidslandmændene i primærbestyrelsen, men som også har valgt at sige stop.

Også Nis Hjort, Vejle-Fredericia Landboforening, som forlader primærbestyrelsen, da han ikke opnåede valg ved valget af fire fritvalgte kandidater, fik rosende formandsord med på vejen ud.

Den nye primærbestyrelse

Efter delegeretmødet i Herning 2018 ser Landbrug & Fødevarers primærbestyrelse således ud:

Formandskab:

Martin Merrild (formand).

Thor Gunnar Kofoed (viceformand). (NY)

Lone Andersen (viceformand, Familielandbrugssektionen).

 

Familielandbruget:

Henrik Bertelsen, Familielandbruget.

Antoni Stenger, Familielandbruget,

John Nielsen, Familielandbruget.

 

Sektorerne:

Christian Lund, L&F Kvæg.

Erik Larsen, L&F Svin.

Torben Hansen, L&F Planter.

Anders Harck, Ø&V.

Hans Erik Jørgensen, L&F Økologi.

Martin Hjort Jensen, L&F erhvervsfjerkræ.

Frederik Lüttichau, Større Jordbrug,

Jens Simonsen, deltid. (NY)

 

Regionalt valgte:

Niels Vestergaard Salling, regionalt valgt.

Hans Gæmelke, regionalt valgt.

Søren Søndergaard, regionalt valgt.

Povl Fritzner, regionalt valgt.

 

Frit valgte:

Kristian Gade, frit valgt.

Carl Christian Pedersen, frit valgt.

Christina Hage, frit valgt (NY).

Torben Povlsen, frit valgt.

 

Observatører:

Niels Ebbe Dalsgaard, Dansk Akvakultur.

Jørgen Andersen, Dansk Gartneri.

Tage Pedersen, Pelsdyravlerforeningen.

Thorbjørn Koefoed, LandboUngdom.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle