Her er SF's landbrugspolitik: Der skal skæres i gælden

Spørgsmål til Lisbeth Bech Poulsen, medlem af folketinget og fødevarerordfører hos Socialitisk Folkeparti

Hvad er landbrugets største udfordringer og hvad skal der ske af konkrete initiativer på landbrugs- og fødevareområdet efter valget, hvis du og dit parti skulle bestemme?

"Landbrugets største udfordring er den store gæld. Bankerne skal presses til at skære gælden ned til et realistisk niveau, hvis den er umulig at betale. Bidragene til realkreditten er gået amok, og skal også ned. Og så skal landbruget og politikerne i en ærlig dialog om, hvor landbrugets klima- og miljøudfordringer kan løses.

Meget kan gøres uden at det bliver voldsomt dyrt. Fx kan omlægning til økologi ved drikkevandsboringer få prioritet, nye fodersammensætninger for kvæg kan betyde både bedre foderøkonomi og mindre klimaskadeligt metanudslip og forsuringsanlæg – med tilskud fra landdistriksmidlerne  -  kan både give bedre driftsøkonomi og mindre udslip af metan og ammoniak. "

Hvilken udvikling ser du gerne for dansk landbrug i fremtiden? 

"Vi ser og støtter gerne mere økologi, men 100 pct. økologi er næppe realistisk. Landbruget bliver mere og mere kapitalintensivt, og der bliver brug for fremmedkapital, der så også vil kræve indflydelse (en form for selskabseje). Vi ser gerne modeller, hvor landmanden kan købe fremmedkapitalen ud igen, hvis driftsøkonomien tillader. Og så er der nogle jorde af ringe bonitet, hvor der er fornuft i overgang til ekstensiv drift, skovrejsning eller energipil."

Hvad er efter din mening de vigtigste tendenser, som dansk landbrug skal tage bestik af i fremtiden?

"Det biobaserede samfund, hvor landbruget ikke alene leverer fødevarer, men også input til produktion af energi og materialer (fx plantebaseret plastic). Det har en stor fremtid. Allerede nu vil der kunne afsættes store mænger halm til bioethanolanlæg, som det er planlagt Maabjerg. Biogas er et andet godt eksempel."

 

LÆS INTERVIEWS MED FØDEVAREORDFØRERE

Landbrugsavisen.dk har interviewet alle ordførere og stillet kritiske spørgsmål til deres landbrugspolitik. Bliv klogere på deres holdninger i vores interviews.

Mette Bock: Vi vil bide VKO i haserne efter valget

Venstre: Valget er afgørende for »det landbrug, vi kender«

DF-politiker: Kvælstof-debat løber let af sporet

Konservativ: Undergødskning koster regnskov i Sydamerika

Kristendemokrater vil bevare selvejet med loft over landbrugsstørrelser

Radikale: Ingen grund til at lempe gødningsregler

S-politiker: Landbruget har malet sig op i et hjørne i miljødebatten

Alternativet: Landbruget skal være 100 pct. økologisk om 25 år

SF: Landmænd skal dele gevinsten ved mere gødskning

Enhedslisten: Drænvandsmålinger kan ikke bruges til noget

PARTIERNES LANDBRUGSPOLITIK: 

LandbrugsAvisen har bedt alle partierne svare på tre centrale spørgsmål om landbrugets fremtid. Se deres svar her.

Faktaboks

De andre partiers landbrugspolitik: 

Liberal Alliance

Radikale Venstre

Konservative Folkeparti

Dansk Folkeparti

Socialdemokraterne

Venstre

Enhedslisten

Kristendemokraterne

Alternativet

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle