Her er Venstres landbrugspolitik: Det vigtigste er mere gødning

Spørgsmål til Erling Bonnesen, medlem af folketinget og fødevareordfører hos Venstre

Hvad er landbrugets største udfordringer og hvad skal der ske af konkrete initiativer på landbrugs- og fødevareområdet efter valget, hvis du og dit parti skulle bestemme?

"Konkurrenceevnen skal forbedres: Landmændene skal have lov at give afgrøderne den gødning afgrøderne har behov for. De tvungne randzoner skal fjernes. Vandplanerne skal laves om, så afvanding og dyrkningsmuligheder sikres. Ammoniakreduktionsmål for Danmark på 24 procent skal ændres. EU-gennemsnittet er 6 procent.

Vi vil have nabolandetjek og fjerne uhensigtsmæssig overimplementering. Planloven skal lempes. Finansieringsmuligheder skal bedres. Vi vil styrke generationsskiftemulighederne."

Hvilken udvikling ser du gerne for dansk landbrug i fremtiden?

"Jeg vil fremme en landbrugssektor i fortsat udvikling. Fortsat stort fokus på eksport af mange forskellige landbrugsprodukter. Alle varer er gode varer, når de overholder de danske kvalitetskontrolkrav og krav til fødevaresikkerhed. Kunderne bestemmer hvad der skal i indkøbskurven. Derfor skal vi fremme dem alle, konventionelle, økologiske, specialprodukter, egnsspecialiteter, gårdbutikprodukter m.v. på markedsvilkår."

Hvad er efter din mening de vigtigste tendenser, som dansk landbrug skal tage bestik af i fremtiden?

"Hvis man er gris, ko, mink, eller kylling er det bedst at være i Danmark. Det understreger, at vi har en god dyrevelfærd i Danmark, ligesom vi kan dokumentere lavt restindhold af pesticider og antibiotika.

Det er vigtigt, at det tydeligere bliver vist og dokumenteret over for borgerne og befolkningen, at vi kan være stolte af vores landbrug i Danmark og at vi kan vise og dokumentere, at tingene er i orden."

 

LÆS INTERVIEWS MED FØDEVAREORDFØRERE

Landbrugsavisen.dk har interviewet alle ordførere og stillet kritiske spørgsmål til deres landbrugspolitik. Bliv klogere på deres holdninger i vores interviews.

Mette Bock: Vi vil bide VKO i haserne efter valget

Venstre: Valget er afgørende for »det landbrug, vi kender«

DF-politiker: Kvælstof-debat løber let af sporet

Konservativ: Undergødskning koster regnskov i Sydamerika

Kristendemokrater vil bevare selvejet med loft over landbrugsstørrelser

Radikale: Ingen grund til at lempe gødningsregler

S-politiker: Landbruget har malet sig op i et hjørne i miljødebatten

Alternativet: Landbruget skal være 100 pct. økologisk om 25 år

SF: Landmænd skal dele gevinsten ved mere gødskning

Enhedslisten: Drænvandsmålinger kan ikke bruges til noget

PARTIERNES LANDBRUGSPOLITIK: 

LandbrugsAvisen har bedt alle partierne svare på tre centrale spørgsmål om landbrugets fremtid. Se deres svar her.

Faktaboks

De andre partiers landbrugspolitik: 

Liberal Alliance

Radikale Venstre

Konservative Folkeparti

Socialistisk Folkeparti

Dansk Folkeparti

Socialdemokraterne

Enhedslisten

Kristendemokraterne

Alternativet

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle