Her er VKO's 16 løfter til landbruget

VKO har en 16-punktsplan for landbruget. Liberal Alliance vil gå videre. Få genopfrisket hukommelsen.

Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti fremlagde d. 25. november en plan med 16 løfter til landbruget. Sammen med Liberal Alliance - der vil gå endnu længere - har de nu, efter valget torsdag, flertal.

Få genopfrisket hvad VKO-planen går ud på:

 1. Omfattende måleprogram og gradvis udfasning af reducerede gødskningsnormer.
  De reducerede gødskningsnormer fjernes med en tredjedel om året, så der kan gødskes »landbrugsfagligt optimalt« i 2017 (under hensyntagen til nitratdirektivet.) Samtidig iværksættes hurtigst muligt et omfattende måleprogram for at få mere viden om kvælstoftransport til brug for gennemførelsen af målrettet regulering i 2016. Gødningsregnskaber fastholdes.
 2. Harmonikravet for slagtesvin hæves fra 1,4 til 1,7 dyreenheder pr. hektar jord.
 3. Handlingsplan for, hvornår og hvordan den målrettede regulering på jord med høj udvaskning gennemføres.
 4. Krav om randzoner og efterafgrøder fjernes. De ekstra 60.000 hektar efterafgrøder fra Vækstplan for Fødevarer afskaffes i 2017.
 5. Regulering af staldanlæg og marker adskilles, så der sættes loft over emissioner (output) i stedet for antallet af dyreenheder.
 6. Fejlklassifikation af vandløb rettes. Smalle, gravede vandløb og flade vandløb tages ud af både første og anden generations vandplaner.
 7. Tilladelse til jordbearbejdning før 1. november. Dansk særforbud fjernes.
 8. Fra kontrollant til konsulent. Samlet kontrolstrategi baseret på dialog, ansvar og tillid.
 9. Konkurrencegaranti til landbruget. Omlagte midler fra landbrugsstøtten til landdistrikterne bruges til at styrke landbrugets konkurrenceevne. Bl.a. ved at øremærke midlerne til ny målrettet kvælstofregulering.
 10. Loft på seks måneder for sagsbehandling af miljøgodkendelser. (Målet er tæt på at være opfyldt jvf. den seneste opgørelse).
 11. Indsats mod overimplementering. Nabotjek, analyser og regel om, at nye lovforslag skal indeholde begrundelse, når Danmark går længere end nødvendigt ved gennemførelse af EU-regler.
 12. Vækstplan for dansk akvakultur.
 13. Konkurrencedygtig økologi og styrket eksport af økologiske fødevarer. Danske økologiske frugtavlere skal ikke have skrappere regler end konkurrenter i Nordeuropa. Støtteordninger skal fremme flere dyr på græs til naturpleje og økologi. Markedsdrevet økologiudvikling skal styrkes, bl.a. af Fonden for Økologisk Landbrug.
 14. Kødkontrol af små slagtehuse, ændring af tilskud.
 15. Risikovillige Etableringslån til landbrug udvides til fiskerierhvervet.
 16. Fiskeri inddrages i Landbrugets Finansieringsbank.

LIBERAL ALLIANCES GØDSKNINGSPLAN

Liberal Alliance vil også undergødskning til livs og har fremlagt sin egen plan, direkte møntet på »omlægning af de danske gødskningsregler«.

Efter forslaget skal reglerne ændres, så landmænd kan gødske efter »ligevægtsprincippet«. »Gødning må herefter fordeles, så det ikke er til skade for miljøet, og så der sker en begrænsning af tilførsel af gødning til jorden ud fra, hvad der er i overensstemmelse med godt landmandskab.« Kontrol skal baseres på omfattende målinger af drænvand og i vandløb m.m.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle