Heunicke vil forbyde PFAS i brandslukningsskum på øvelsespladser

Danmark er på vej med nationalt forbud mod PFAS i brandslukningsskum. Forbuddet kommer til at gå forud for et kommende EU-forbud.

Miljøminister Magnus Heunicke vil udfase PFAS i brandslukningsskum på øvelsespladser i Danmark.

Det oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Dermed kommer Danmark til at indføre forbuddet før et kommende forbud på EU-plan mod PFAS i brandslukningnsskum. Det danske forbud mod PFAS i brandslukningsskum lægger op til, at salg og import efter en overgangsperiode forbydes fra 1. januar 2024, og anvendelsen forbydes fra 1. juli 2024. EU-forbuddet vil sandsynligvis først træde i kraft i 2024 med virkning 18 måneder efter.

Forbuddet bliver indført for at imødegå nye tilfælde som i Korsør, hvor folk spiste kød med høje mængder PFAS, der stammede fra en brandskole i nærheden.

- Problemet med PFAS har vist sig at være virkelig komplekst. Det omfatter utroligt mange forskellige stoffer, der indgår i mange produkter og dukker op alle vegne. Derfor skal vi hurtigt sætte ind, hvor det er muligt og giver bedst mening. Nu går Danmark foran med et forbud mod brug af PFAS-holdigt brandslukningsskum på øvelsespladser, siger Magnus Heunicke.

Samtidig opfordrer Magnus Heunicke til, at øvelsespladserne frivilligt udfaser brugen af PFAS-holdigt brandslukningsskum allerede inden, bekendtgørelsen træder i kraft. Ministeren har derfor sendt et brev til kommuner, brandøvelsespladser og forhandlere af brandskum med opfordringen.

Indføres hurtigere end EU

Det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA, er ved at behandle et forslag om at forbyde PFAS i brandslukningsskum i EU. EU-forbuddet vil også omfatte brandøvelsespladser.

- Ved at forbyde PFAS i brandslukningsskum på øvelsespladser fjerner vi en kilde til udledning af PFAS til miljøet. Arbejdet er dog langt fra gjort med dét. Herhjemme arbejder vi videre på en national PFAS-handlingsplan, som skal give os et overblik, så vi ved, hvor og hvordan vi bedst sætter ind herhjemme. Og i EU arbejdes der også på et forbud mod alle PFAS. Men det er en omfattende og kompleks opgave, som vil tage tid, siger Magnus Heunicke.

For nylig indsendte Danmark, Tyskland, Nederlandene, Norge og Sverige et udkast til et generelt EU-forbud mod PFAS-stoffer til EU’s Kemikalieagentur. Forbuddet skal forebygge forureningen fra PFAS-stoffer i vores samfund, miljø og natur.

Meldingen om, at regeringen vil indføre nationalt forbud mod PFAS i brandslukninsskom kommer i anledning af, at miljøministeren tirsdag har orienteret ordførerene på Christiansborg om status på PFAS og arbejdet med en national handlingsplan.

/ege

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle