Historien om Eskelund: Fra 20 tønder frikøbt jord til landets største svineproduktion

Foretagsomhed byggede Eskelund op fra et lille frikøbt landbrug til et af Danmarks allerstørste. Nu er familien Lerche-Simonsens livsværk sat til salg.

Efter 104 år i familiens eje blev et af Danmarks største landbrug Eskelund torsdag sat til salg af de nuværende ejere Erling, Peter og Gitte Eskelund Lerche-Simonsen

Prisen på Eskelund er ikke oplyst, men kilder, LandbrugsAvisen har talt med, vurderer, at prisen ligger på den høje side af 100 mio. kr. og måske endda helt op til 150 mio. kr. 

Vi skal helt tilbage til 1916 for at finde starten på den udvikling, der har ført Eskelund fra at være et landbrug med 20 tønder land til det nuværende storlandbrug med kæmpe svineproduktion og et jordtilliggende, der i dag er vokset til at være 68 gange større.

Det var de nuværende ejeres bedstefar og oldefar Mads Eskelund, der dengang købte gården mellem Middelfart og Assens fri af grevskabet Wedellsborg.

Mads Eskelund fik fem døtre, og da den yngste datter Astrid Eskelund i 1937 giftede sig med Erik Lerche-Simonsen, købte de gården, der i mellemtiden var vokset til 75 tønder land.

Landets største

I 1970 overtog Astrids og Eriks søn Erling Eskelund Lerche-Simonsen gården, der nu også havde både 40 køer og 70 slagtesvin. I dag er det Erling Eskelund Lerche-Simonsen og hans to børn Peter og Gitte, der ejer Eskelund gennem selskabet Lerche-Simonsen Aps, hvor Peter og Gitte hver ejer 45 procent og deres far Erling ejer de sidste 10 procent.

Efter en stærk vækst i årene fra 2000 og frem rangerede Eskelunds svineproduktion på et tidspunkt som landets allerstørste.

Siden er den blevet overhalet, så den nuværende produktion på 100.000 slagtesvin årligt ’kun’ er nok til at placere produktionen som Fyns største. Et jordtilliggende på 750 hektar under plov ligger dog også i den højere ende af skalaen.

Derfor kan landbruget alt i alt stadig karakteriseres som et af Danmarks største.

Investerede i udlandet

Som mange andre rettede den foretagsomme familie også deres øjne mod mulighederne i Østeuropa, hvor de investerede i landbrug i både Tjekkiet, Slovakiet, Polen og Ukraine.

De senere år har familiens livsværk dog levet en noget omtumlet tilværelse. I sommeren 2017 solgte Lerche-Simonsen sin aktiepost i Tjekkiet Invest A/S, som familien ejede 39 procent af. Tjekkiet Invest blev solgt til det det danske børsnoterede landbrug FirstFarms A/S.

En renteswap og siden markante nedskrivninger på investeringerne i Slovakiet medførte, at Lerche-Simonsen koncernen fik store underskud, hvor resultaterne før skat i 2016 og 2017 var på henholdsvis -28 og -17,7 mio. kr.

De store underskud medførte, at egenkapitalen i Lerche-Simonsen A/S ved indgangen til 2018 var på blot 1,5 mio. kr. ud af en balance på 80,2 mio. kr. Oveni skal lægges at underskuddet før skat det følgende år, 2018, landede på -15,5 mio. kr.

Familien træder ud

Efter forhandlinger med banken trådte familien i maj 2019 helt ud af ledelsen af Eskelund A/S. Samtidig blev både Lerche-Simonsen A/S og Eskelund A/S omdannet til anpartsselskaber, og der blev nedsat et advisory board, der skulle stå for strategisk og overordnet ledelse. 

Kun to måneder tidligere var den professionelle bestyrelse gået.

Ud over aktiviteterne i koncernen Lerche-Simonsen ApS har familien personligt ejede aktiver. Det er blandt andet jord og bygninger, en foderfabrik på Vestfyn, 20 procent af Slovakiet Invest (ud over de 40 procent familien ejer af Slovakiet Invest A/S gennem Lerche-Simonsen ApS) og 100 procent af Eskelund Svineproduktion A/S. 

Kilder: landbrugsavisen.dk og eskelund.dk.

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle