Historisk: Et halvt århundredes repræsentation af dansk landbrug i Bruxelles

Året hedder 1972 og Danmark stod over for en stor beslutning ved folkeafstemningen om Danmarks medlemskab af EF. Det blev et ja – og lige siden har landbruget haft eget kontor i Bruxelles med store gevinster for landmænd og fødevarevirksomheder.

Af Sara Levin, L&F

I år kan Landbrug & Fødevarers kontor i Bruxelles fejre 50-års jubilæum, og dermed har landbruget lige siden Danmarks indmeldelse haft central fysisk placering i EU’s hjerte.

Annette Toft er direktør for kontoret i Bruxelles, og hun peger på, at op mod 80-85% af lovene på landbrugsområdet er fælles EU-lovgivning.

-Danmark er et lille land i Europa, så at være repræsenteret fysisk i Bruxelles er afgørende for os for at skabe samarbejde og alliancer, så vi kan være med til at påvirke og give indspark til de politiske forhandlinger. Så sidder vi tæt på forhandlingerne, men også de relevante folk fra andre lande, som også har intentioner om at gøre deres bedste for landbruget, forklarer Annette Toft.

Samarbejdet mellem Landbrug & Fødevarers kontor i Bruxelles, L&F i Danmark og medlemmerne betyder meget for arbejdet i Belgien. Annette Toft understreger vigtigheden af at have så et stærkt og dygtigt bagland, som Landbrug og Fødevarer har.

- Samarbejdet giver os rigtig meget, og uden det ville vi ikke kunne have så meget indflydelse, fortæller Annette Toft.

Indflydelsen

En ting er selve den fysiske repræsentation. Gennem tiden har Danmark også haft flere repræsentanter, som har siddet på nogle af de høje poster i europæiske organisationer, blandt dem Martin Merrild og Peter Gæmelke, der begge – ligesom H.O.A. Kjeldsen i 80erne - har været formand for den europæiske landbrugsorganisation COPA.

Og netop indflydelsen er noget, Peter Gæmelke husker fra sin tid i Bruxelles. Peter Gæmelke var præsident for Landbrugsraadet 1995-2009. Og for COPA-COGECA, landbrugets fælleseuropæiske organisation, var han præsident 2003-2005, vicepræsident 2000-2003 og bestyrelsesmedlem 1995-2009. Dertil blev Peter Gæmelke i 2001 valgt af COPA-COCEGA som repræsentant i EFSA som er den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet. Særligt en ting hænger ved hos Peter Gæmelke, når han tænker på sin tid i Bruxelles.

-Jeg er så stolt over, at vi i december 2004 i København valgte at optage de østeuropæiske lande i vores organisation. Og fire måneder efter det optog Anders Fogh Rasmussen de samme lande som officielle medlemmer af EU. Det var stort, at vi i fødevareerhvervet gik foran.

Medlemskabet for de østeuropæiske lande var noget, som Peter Gæmelke i sin tid satte på dagsordenen i COPA-COGECA. De nutidige hændelser i Ukraine og store spekulationer om forsyningssikkerhed har fået ham til at tænke over, hvor vigtigt beslutningen om at inddrage de østeuropæiske lande i sin tid reelt var. For der blev truffet mange beslutninger også politisk, hvor Danmark et eller andet sted i processen har sat et spor. Her nævner Peter Gæmelke blandt andet landbrugsreformer, landdistriktspolitik, fødevaresikkerhed mv.

-Vi har i meget stor udstrækning været så velorganiserede, at vi også har fået meget indflydelse i EU. Det har haft en betydning for, hvordan politikken er blevet gennemført. Vi har været med til at sætte dagsordenen specielt for landbrugspolitikken, som er blevet langt mere markedsorienteret, siger Peter Gæmelke.

Velorganiserede

Det at være velorganiserede kan Martin Merrild nikke genkende til. Den tidligere L&F -formand fra 2012-2020 har også haft flere poster i COPA-COGECA i Bruxelles, både som præsident 2015-2017 og vicepræsident 2017-2020. Han påpeger. at det faktum, at mange danskere gennem tiden har siddet på nogle høje poster i Bruxelles, har haft enorm stort betydning for påvirkningsgraden. Ambitiøse folk har siddet tæt på bordet.

-Det er jo sådan i politik, at de, der er bedst forberedt, de der ser problemstillingerne først, de der tager initiativet, og de der sætter sig i spidsen, det er også dem, der får indflydelsen, erklærer Martin Merrild.

Han påpeger vigtigheden af at være repræsenteret i Bruxelles. Så meget politik udspringer dernede fra, og når man er der fysisk, så er man også tættere på maskinrummet. Det er også vigtigt, fordi organisationen så kan handle hurtigt efter de direktiver, der bliver sat af de folkevalgte

Som eksempel nævner Martin Merrild de handelsrestriktioner, som EU indførte mod Rusland, efter landet besatte Krim. Rusland svarede igen med modsanktioner, som ramte det europæiske landbrug hårdt – hvilket resulterede i et prispres i en periode. Her skulle COPA-COCEGA arbejde hurtigt og skarpt på at finde alliancepartnere for at sikre landbruget.

- At være til stede i Bruxelles gjorde i denne situation, at det var markant nemmere og effektivt at holde kontakt med andre landes repræsentanter og danne alliancer med dem, så man kunne handle ift. at undgå eventuelle kvoter på fødevarer, fx mælkekvoter, som kunne være en afledt konsekvens af sanktionerne.

Martin Merrild nævner også, at hans tid Bruxelles gav ham et nuanceret syn på EU og et billede af, hvor stor en opgave, det egentligt er at forme politik:

- EU-systemet skal finde løsninger, der tilgodeser 27 lande med vidt forskellige kulturer og udfordringer. Den opgave er ekstremt stor og vanskelig. Jeg forlod arbejdet med stor respekt for embedsfolkene dernede.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle