Hjælp til stalde er nødvendig for at nå ammoniakmål

L&F roser, at regeringen har afsat 160 mio. kr. til mere miljø- og klimarigtige stalde.

De danske krav om at reducere udledningen af ammoniak er de højeste i Europa, og det vil være vanvittig svært at nå målene. Derfor er rigtigt af regeringen, at den har afsat 160 mio. kr. til teknologier, der kan reducere udledningen. Blandt andet tilskud til nye slagtesvinestalde.

Det mener Niels Peter Nørring, områdedirektør i Landbrug & Fødevarer

Vi har behov for at lave noget på staldinvesteringer. Målene om at reducere udledningen er så høje, at der skal gøres noget. Med 160 mio. kr. kan vi komme et stykke vej", siger han.

Begræns i hele EU

Niels Peter Nørring mener, det er vigtigt, at man løbende sørger for at få begrænset udledningen af ammoniak i forbindelse med landbrug i hele EU. Samtidig kritiserer han, at Danmark skal gå aller forrest med det højeste mål om en reduktion på 24 procent. Dansk landbrug er dog i forvejen et af de mest ammoniakeffektive i verden. Vi har således reduceret udledningen med 45 procent fra 1990-2015. Derfor vil det være nemmere for andre lande at reducere ammoniakudledningen, fordi de endnu ikke har høstet de lavthængende frugter, som man har i Danmark.

"Vi slås i dag med helt urealistiske krav fra en tidligere regerings tid om 24 procents reduktion i 2020 i forhold til 2005. Gennemsnittet af EU er på 6 procent, og for mange af de andre lande er der masser af lavthængende frugter, som vi allerede har høstet herhjemme", siger han.

Nytænkning

Niels Peter Nørring mener, at der er brug for nytænkning, smidige rammebetingelser, innovation og massive investeringer for at nå de høje mål.

"Vi har længe peget på en række dilemmaer i ammoniakreguleringen, der direkte modarbejder investeringer i ammoniakeffektive stalde. Planen må være en anledning til at se på dem", siger han.

Desuden ser han et stort behov for, at der kommer flere teknologier på Miljøstyrelsens teknologiliste, som kan gøre det billigere at få indført ny teknologi i forbindelse med miljøgodkendelser.

Forbyd bredspredning

Endelig peger Nørring på, at ammoniakproblematikken er et grænseoverskridende problem, hvorfor det er vigtigt, at regeringen via EU får presset på, at de lande, som ikke er så effektive, får taget de rette tiltag.

"Et helt simpelt forslag er at forbyde bredspredning af husdyrgødning. Det har været forbudt i Danmark siden 2004", siger han.
 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle