To hjemme-slagtede geder kan koste fængsel og udvisning

Skærpede straffe i dyreværnssager har givet sig udslag i flere fængselsdomme, viser svar fra fødevareministeren.

Domme på flere måneders ubetinget fængsel for dyremishandling er blevet mere udbredt efter at dyreværnsloven i 2016 blev skærpet med et sigte om, at strafudmålingen skulle fordobles.

Det fremgår af et svar fra fødevareminister Mogens Jensen til Lise Bech, Dansk Folkeparti.

I en sag fra Nordjyllands Politi har anklagemyndigheden forlangt frihedsstraf og overvejer desuden at kræve udvisning af en person, som har slagtet to geder på sin bopæl.

Slagtet hjemme

De to geder blev i følge sagsgengivelsen i svaret til Lise Bech fragtet i bil til personens bopæl med sammenbundne ben og hætte over hovedet, og fik her halsen skåret over.

I en lignende sag med et får, som på tilsvarende vis blev hjemmeslagtet, kræver anklagemyndigheden også frihedsstraf.

Sagerne er endnu ikke afgjort ved domstolene.

Hovedparten af politikredsene har oplyst, at de ikke har kendskab til sager om hjemmeslagtning, fremgår det af ministersvaret.

Grise kostede fængsel

I en nyere sag fra Østre Landsret er to chauffører på en grisetransport, hvor 11 grise døde under transport til slagteri, blevet idømt 30 dages ubetinget fængsel og 30 dages betinget fængsel.

De to chauffører er desuden frakendt retten til at udføre erhvervsmæssig transport af dyr i to år.

Dommen i Østre Landsret er en lempelse af en byretsdom, hvor de to chauffører blev idømt 60 dages fængsel og tre års frakendelse af retten til at udføre erhvervsmæssig transport.

Hunde og katte

I de øvrige indsamlede eksempler på grove dyreværnssager er der især tale om sager, hvor hunde og katte er blevet aflivet eller mishandlet på bestialske måder.

Den hårdeste dom i de sager, der omtales i svaret fra Mogens Jensen, er en sag fra Retten i Randers.

Her lød dommen på et års fængsel til en person med erhvervsmæssigt opdræt af hunde.

61 hunde i sagen var blevet udsat for grov uforsvarlig behandling - flere med karakter af mishandling.

Fængselsdommen blev dog gjort betinget på grund af misdæderens alder og helbred.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle