Hobbyfjerkræ slipper for staldpligt under fugleinfluenza

Hobbyhøns får et friere liv under fugleinfluenza

Er din hønsegård på 40 kvadratmeter eller mindre, skal du ikke længere have tag over arealet, hvis fugleinfluenzaen lander i Danmark.

Sådan lyder det fra Fødevarestyrelsen, der forsøgsvis lemper reglerne for de mindre hønsegårde. De nye regler vil give dyrevelfærden for især de mange hobbyhøns et løft.

For større fjerkræbesætninger vil der gælde særlige regler for indhegning og overdækning under en fugleinfluenzaepidemi.

Foreningen Frit Fjerkræ har kæmpet for at få afskaffet staldpligten for små fjerkræholdere i tilfælde af fugleinfluenza.

"Vi er rigtig glade for at Fødevarestyrelsen har lyttet til os og nu indfører en bagatelgrænse, så må besætninger IKKE skal være overdækket, men må gå ude", udtaler Mathias Nørregaard, Frit Fjerkræ.

Uanset om der er fugleinfluenza i Danmark eller ej, skal vand og foder altid være under tag.

Dermed undgår du, at tagselvbordet til dine høns tiltrækker vilde fugle. Typisk er det netop trækfugle, der har smitten med sig, når de bruger Danmark til en mellemlanding på vej syd eller nordover.

For at mindske risikoen for smitte, fastholder Fødevarestyrelsen også reglerne om, at alle hønsegårde skal være indhegnede, hvis fugleinfluenzaen slår sig ned i landet.

Frit Fjerkræ mener, at kravet om mågetråde over større udegående besætninger også er en klar fremgang i forhold til sidste vinters krav om fast overdækning af hønsegården. Ifølge foreningen medførte kravet mange døde høns og store problemer med dyrevelfærden, både blandt hobbyavlere og blandt stalddørssælgere.

"Vi vil fra Frit Fjerkræ side stadig pege på, at det er meget vigtigt at der bliver arbejdet seriøst med en adskillelse af de forskellige måder, der holdes fjerkræ på. Hold af hobby og små stalddørssalg er reelt adskilt fra de store kommercielle slagtekyllingeproducenter og begrebet segmentering, som beskrevet i den internationale husdyrsundhedsorganisation OIE bør der arbejdes seriøst med, så vi kan få adskilt tingene," skriver foreningen.

"Et udbrud i en hobbybesætning bør ikke kunne betyde noget for eksporten af slagtekyllinger", udtaler de.

Faktaboks

Gode råd til hobbyavleren

Hobbyavlere kan selv gøre en del for at undgå, at deres høns bliver syge og siden dør på grund af fugleinfluenza:

- Sørg for, at du har skiftesko, du kan bruge i hønsegården, så du ikke slæber smitte med ind til dine dyr.

- Husk, at et fast tag, en presenning eller eventuelt et fuglenet stadig kan være med til at mindske risikoen for dine høns, ænder eller gæs.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle