Hold øje med dine efterafgrøder - kontrollen er i gang

Husk at nedskrive dit areal med pligtige og husdyrefterafgrøder, hvis de ikke er blevet til noget

Landbrugsstyrelsen er begyndt på efterårets efterafgrødekontrol, hvor de kontrollerer plantedækket af de udsåede efterafgrøder. På kontrollen følger styrelsen op på, om du har etableret det antal hektar efterafgrøder, som du har indberettet i gødningskvote- og efterafgrødeskemaet (GKEA).

Efterafgrøderne skal etableres for at reducere udvaskningen af kvælstof til vandmiljøet.

Det skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Med ændringerne i gødskningsloven gælder nye regler for kontrol med efterafgrøder.

"Det er vigtigt, at du sikrer, at dit areal med pligtige og husdyrefterafgrøder til opfyldelse af kravene i planperioden 2019/2020 stemmer overens med det indberettede. Fristen for at indberette efterafgrøder var den 10. september, men du kan stadig nå at nedskrive dit indberettede efterafgrødeareal, hvis du kan se, at efterafgrøderne ikke er blevet som forventet. Derved vil den manglende miljøeffekt af efterafgrøderne blive modsvaret ved en automatisk kvotereduktion, og du undgår en eventuel KO-sanktion", skriver styrelsen.

At vejret har umuliggjort etablering af efterafgrøder er ikke en tilstrækkelig begrundelse for manglende opfyldelse af kravet, lyder meldingen.

Hvis det er tilfældet skal du også i denne situation nedskrive de indberettede efterafgrøder. Du nedskriver dit efterafgrødeareal i Markplan efterafgrøder i kolonnen "Areal med efterafgrøder og alternativer" A15.

De forskellige efterafgrødeordninger skal løfte forskellige hensyn, der har ophæng i forskellige EU-regelsæt. Derfor er reglerne i de forskellige efterafgrødeordninger ikke helt ens.

Du kan læse mere og se de forskellige ordninger her.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle