Husk at trække katten fra i skat

Du kan roligt trække udgifterne til gård- katten fra i skat - hvis den vel at mærke bliver i stalden og fanger mus.

Alle udgifter til katten i stalden kan trækkes fra i skat. Sådan rent skatteteknisk set er katten nemlig en fradragsberrettiget driftsudgift, selv om den i daglig tale bare bliver kaldt mis og fanger mus.

Netop det sidste er ret afgørende for, om skattevæsenet accepterer et katte-skatte-fradrag. Kattens evner som musefænger kan naturligvis være vanskelig at dokumentere, men det er helt afgørende, at dyret ikke har status af kælekat og opholder sig på divanen. Den skal fange rotter og mus.

Det er kun, hvis selve landbruget er erhvervsmæssigt drevet, man kan få fradrag for udgiften til kattefoder og i nogle sammenhænge også køb af katte. Hvis skat ikke mener, at landbruget er erhvervsmæssigt drevet, kan man ikke trække udgifter til katte fra.

Så det er altså ikke nok at bo på landet og have en kælekat eller to.

Neutralisering

Er man først kommet igennem med at kunne trække kattemaden fra i skat, er det også muligt at trække omkostninger fra til kastration eller sterilisation af katte, under ét kaldet neutralisering.

Hos netportalen  MyVet.dk arbejder man med at finde den bedste dyrelægebehandling til hunde og katte. Her får man jævnligt forespørgsler fra landmænd, der ønsker at vide, om man kan trække udgifter til neutraliseringen fra:

»Det er jo ikke helt billigt at få katten neutraliseret, så jeg kan godt forstå, at man som landmand er interesseret i, om udgifterne kan trækkes fra på selvangivelsen,« fortæller partner i MyVet, Bastian Hansen

Og neutraliseringen kan faktisk trækkes fra. I en vejledning fra skattevæsenet fremgår det nemlig, at hvis en landmands kattehold har en relevant driftmæssig begrundelse, så udgiften til kattefoder er fradragsberettiget, vil udgifter til neutralisering også være at anse som fradragsberettigede driftsudgifter.

Netop neutraliseringen giver god mening, selv om de fleste nok opfatter gårdkatte som nogen, der passer sig selv, forsvinder og dukker op igen med en flok uønskede killinger. Killinger er selvsagt ikke noget problem, når katten er neutraliseret, men dertil kommer, at katten bliver på matriklen og passer musefangsten i stedet for at strejfe rundt. Desuden er sygdom mindre udbredt blandt neutraliserede katte på grund af færre slåskampe og ingen parringer, og man sikrer dermed en sundere bestand.

Det er altså både fornuftigt og rimeligt i forhold til kattens virke på gården, kattens velfærd generelt og de omkringboende, at neutralisering kan trækkes fra som en erhvervsmæssig udgift.

Det var kattens ...

De gennemsnitlige årlige udgifter til en kat ligger ifølge MyVet på 954 kr. eller knap 12.000 kr. i en kats levetid. Alene sterilisering koster 1.585 kr., vaccination 699 kr., tandrensning 1.439 kr. og chipning 739 kr.

Faktaboks

Thi kendes for ret: kattesagen på 10 sekunder

  • Højesteret lagde i sin afgørelse i en konkret sag fra 2002 til grund, at kattene alene opholdt sig i ejendommens driftsbygninger og ikke havde adgang til stuehuset, og at formålet med katteholdet udelukkende var at bekæmpe rotter og mus i driftsbygningerne. Højesteret fandt, at katteholdet havde en sådan relevant driftsmæssig begrundelse, at udgiften til kattefoder kunne fradrages i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Der var ikke grundlag for at anse en del af udgiften for en privat udgift.
  • Afgørelse: www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=152701

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle