Betalt indhold af BASF

Hvorfor skal jeg vækst-regulere rapsen?

Alle, der har prøvet at høste vinterraps som ligger ned, ved, at det ikke er det letteste i verden. Det er besværligt at få rapsen tør, jævnt ind i skærebordet, det giver mange stop og langsom kørsel og kapacitet dropper. Men ikke kun det – det koster udbytte.

En Caryx behandlet vinterraps er kortere og kraftigere i stænglen, og rapsen har en anden og mere åben struktur og forgrening i toppen. Det giver en større og mere optimal lysindstråling til skulperne, og det er af afgørende betydning for et højt udbytte. Med de historisk høje rapspriser på +400 kr, som endda kan blive endnu højere, bliver optimering af rapsdyrkningen af endnu større økonomisk betydning. 

Med Caryx har vi værktøjet til at optimere rapsdyrkningen med tre helt klare fordele: 

  1. Højere høstkapacitet: Ved at undgå lejesæd sikres både en højere kapacitet og mindre spild gennem et mere jævnt flow af materiale gennem mejetærskeren. 
  2. Bedre rodudvikling: Caryx stimulere rodudviklingen, som forbedrer plantens evne til at afsøge jorden for nærringstoffer og modstå en eventuel tørke.
  3. Flere frø: Caryx fremmer sideskudsdannelse og forbedrer lysindstråling ned i afgrøden. Dette øger antallet af udviklede frø og skulper og dermed øges udbyttepotentialet. 

Det er svært at forudsige, hvordan den kommende vækstsæson for raps bliver, men uanset udfaldet bidrager Caryx positivt med én eller flere af de ovenstående 3 klare fordele.  


Uens højde på vinterrapsen gør det vanskeligt at få ind i skærbordet.

Allerede en svag hældning af rapsen koster udbytte

Får vi en sæson med lejesæd, viser kontrollerede forsøg ved ADAS, at selv ved let lejesæd hvor afgrøden hælder 22,5 grader er udbyttetabet 10 %. Med et standardudbytte på 45 hkg/ha og en rapspris på 400 kr/hkg er det et økonomisk tab på 1.800 DKK/ha.

Storskala demoer hos landmand har siden introduktionen af Caryx vist et udbyttetab ved lejesæd på 2-7 hkg/ha, som med en rapspris 400 kr/hkg er et tab på 800 til 2.800 kr/ha. 


På billedet ses hvor drilsk lejesæd kan være, med mange stop, og hvor marken ikke kan høstes fra ende til anden.

Caryx anbefaling forår:

  • Raps vokser meget hurtigt i foråret, så det er vigtigt at komme tidligt ud. Caryx anvendes når rapsen er i god og stabil vækst ved begyndende strækning af hoveskuddet (ca. 20 cm forårsvækst). Ved udsigt til en periode med koldt vejr med døgntemperatur under 5 grader eller nattefrost, bør behandling afvente til rapsen igen er i vækst.  
  • Doseringsmæssigt anvendes 0,5-0,7 l/ha som tilpasses sort, plantetal og egen erfaring.
     

Emneord

sponsoreret , BASF , Caryx , raps

Fra samme annoncør

Forsiden lige nu