I opstillingen af energiparker bør vi sikre nabohensyn og kommunale belønninger

Af Flemming Nør-Pedersen, direktør i Landbrug & Fødevarer

Opstilling og prioritering af vedvarende energi er et afgørende element i den grønne omstilling. Derfor er det også meget positivt, at der er indgået en ny politisk aftale om energiparker, som skal sikre mere grøn energi fra sol og vind på land.

Når jeg på mine ture rundt i Jylland ser ud på det danske landskab, kan jeg ikke undgå at lægge mærke til de store vindmøller og solcelleparker, der er anlagt flere steder. Det bidrager til meget god og grøn energi til både virksomheder og private forbrugere, men det minder mig også om, at mange kommuner fortsat står over for en meget stor opgave med sagsbehandlinger.

Derfor er det også positivt, at en ny politisk aftale skal være med til at styrke den lokale forankring og understøtte en mere effektiv og hurtigere sagsbehandling for de indtil videre 32 udpegede arealer – hovedparten beliggende i Jylland.

Det er desværre bare ikke nok. Vi bliver nødt til at tænke ud over grænserne for energiparkerne, hvis vi skal nå i mål med regeringens ambition om en firedobling af vedvarende energi på land frem mod 2030. Kredsen for hurtigere sagsbehandlingstider bør udvides, så vi over hele landet, og ikke kun i nogle dele af Jylland, kan få sat tempo på udbygningen af vedvarende energi på land.

 

Mindre administration

Det kræver, at mængden af komplicerede krav og administration bliver reduceret, og at der kigges på tiltag til at fremme den multifunktionelle anvendelse af arealerne og udnyttelse af tagflader. Samtidig bør vi se på, hvordan vi kan styrke incitamentet til en samplacering af produktion og forbrug.

Når man opstiller vindmøller og solceller i vores landskab, er det vigtigt at have de naboer for øje, som kan blive generet af larm eller som får en lidt anden udsigt fra deres hjem. Det kommer ifølge regeringens planer i endnu højere grad nu til at gælde for mange danskere i det jyske, og her er en retfærdig og fornuftig kompensation nødvendig, hvis vi skal bevare opbakningen til den grønne omstilling og opstillingen af den vedvarende energi på land.

I Landbrug & Fødevarer havde vi gerne set, at også de kommuner, der udbygger vedvarende energi, får lov til at beholde en større del af skatteprovenuet, og dermed bliver belønnet direkte – til gavn for borgerne i kommunen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle