Ikke alle marker vil få mere gødning til foråret

Overgangsordning: Særligt sårbare landbrugsarealer skal udtages og beskyttes med statsfinansierede miljøtiltag i en kortere årrække. Det vurderer to landbrugsordførere.

Når regeringen i foråret 2016 åbner for, at landmændene kan bruge mere gødning på markerne, vil der være visse landbrugsarealer, hvor gødningsposen fortsat vil være strammet til.

Det vurderer René Christensen og Erling Bonnesen, landbrugsordførere for hhv. Dansk Folkeparti og Venstre.

Begge fastslår, at der er en problematik med særligt sårbare landbrugsarealer, som skal håndteres i perioden fra foråret 2016, hvor de første lempelser af gødningsreglerne træder i kraft, og frem til det tidspunkt hvor nye, målrettede virkemidler »rulles ud«.

Overgangsordning

»Vi vil formentlig blive nødt til at etablere en overgangsordning i de mest sårbare områder for at få de lempede gødningsregler igennem EU-systemet,« siger René Christensen, Dansk Folkeparti.

Erling Bonnesen, landbrugsordfører for Venstre, er enig.

»Den endelige løsning er målrettede tiltag dér, hvor der er behov for det. Men i mellemperioden, indtil de målrettede tiltag er klar, vil der være arealer nogle steder, som skal håndteres,« siger han.

»Det drøfter vi. Og det vil i givet fald være med kompensation til dem, der bliver berørt.«

Venter på kvælstofudvalg

Ifølge René Christensen bliver der formentlig tale om »en kortere årrække« med en midlertidig ordning.

I den periode forventer han, at der på en række sårbare arealer skal gøres noget særligt for at beskytte miljøet .

Det skal være tiltag, som kan sikre, at landbrugspakken, med mere gødning og andre lempelser for landbruget, kan gennemføres uden store sværdslag med EU om Nitrat- og Vandrammedirektiv.

»Det kunne være i form af, at staten forpagter og braklægger nogle arealer, eller at staten betaler landmændene for en særlig, ekstensiv driftsform,« siger han.

Han understreger, at tanken er, at arealerne skal gives tilbage i almindelig landbrugsdrift igen, når den målrettede regulering er på plads.

Både René Christensen og Erling Bonnesen understreger, at omfanget af den eventuelle, »miljøkompenserende« indsats først kan fastlægges, når det tværministerielle Kvælstofudvalg om kort tid har afleveret sine bud på, om der overhovedet fortsat er behov for en særlig kvælstofindsats.

»Indtil da er alt i spil,« siger René Christensen.

Faktaboks

Lempelser skal respektere miljø

I lovforslag L 68 (Justering af reglerne om kvælstofnormer) fastlår Miljø- og fødevareministeriet, at de lempede gødningsregler »kan medføre forøget udledning af kvælstof«, og at lempelserne skal holdes inden for Danmarks EU-forpligtelser mht. til natur og miljø.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle