Ingen penge i 2017 - men igen i 2018
Moderniseringsstøtteordningen for 2016 blev et godt supplement til tiltrængte investeringer i dansk kvægbrug, mener Peder Philipp. Han havde gerne set, at beløbsrammen var større, og at der var mulighed for at søge igen i år.

Cirka 10.000 nye sengebåse til køer og 6.500 staldpladser til ungdyr, kalve og slagtekalv bliver opført med hjælp fra Moderniseringsstøtteordningen for 2016. Er det tilfredsstillende?

»Vi havde selvfølgelig gerne set, at der var flere penge til rådighed i ordningen, men jeg glæder mig over de projekter, som blev og bliver realiseret. De skal gerne give landmændene en bedre økonomi og konkurrencekraft.«

Hvor vigtig er en ordning med støtte til byggeri?

»Det har længe været svært at skaffe finansiering til byggerier i kvægsektoren, og nedslidningen har stået på i for mange år. I den kontekst er det glædeligt, at der kommer en ordning med supplerende penge, som hjælper med til at finansiere de byggerier og renoveringer, som er nødvendige, hvis vi skal fastholde en international konkurrenceevne. Moderniseringsstøtteordningen er også med til at understøtte udviklingen imod bedre dyrevelfærd og bedre indtjening til landmanden. Klima og miljø drager også nytte af, at landmændene investerer i mere miljørigtige staldanlæg.«

Bliver der mulighed for at søge igen i år og fremadrettet?

»Nej, der er ikke penge til rådighed i 2017, for de blev brugt i ordningen i 2015. Men der kommer en lignende ordning i 2018, uden at jeg endnu kender den eksakte ramme. Allerhelst så vi gerne, at der som led i Landdistriktsmidlerne ville være puljer at søge hvert år, så landmændene ikke skal skubbe nødvendige investeringer af hensyn til muligheden for at få tilskud.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.