Intensiv planteavl truet af bævere

Bævere er et stort problem på godset Gut Dennin i Vorpommern, som Charlotte og Henning Schroll har drevet siden 1993.

Hvorfor er bævere et problem?

Terrænet er meget fladt i den nordøstlige del af det tidligere Østtyskland, hvor vi driver godset Gut Dennin.

Jeg er formand for et kommunalt ejet vandlaug, som varetager vedligeholdelsen af 1.200 kilometer vandløb, og som har et vandopland på 80.000 hektar. Landmændene betaler 8-10 euro pr. hektar til vandlauget for oprensning af vandløb med mere. Vandlauget beskæftiger to mand, som er ansat til at passe stemmeværker, sluser og pumpestationer - og til at fjerne bæverdæmninger. Får bæverne held til at dæmme vandet op, får det nemlig hurtigt konsekvenser for et stort område i det meget flade terræn. På Gut Dennin er det højeste punkt 19 meter over havets overflade.

Hvor kommer bæverne fra? 

Bæverne blev sat ud i begyndelsen af 1970’erne. Den gang var de store tyske floder så forurenede, at man var tæt ved at udrydde bæverne. Derfor besluttede man at fange nogle få bævere og sætte dem ud i et naturområde ved Penefloden Vorpommern.

Indtil 1990 mærkede man ikke meget til bæverne. Men siden da er det gået stærkt, da der i 1990’erne blev lavet flere projekter med naturgenopretning langs floden.

Hvor mange bævere er der? 

Morgenposten: Størrelse tæller stadig – markmanden uden lønseddel – eksplosion i traktorsalgetMaskiner 20. november · 06:46

Det er der ingen, der kan svare præcist på, da det er svært at tælle bæverne. Men jeg har hørt naturvejledere sige, at bæverne stort set har besat alle mulige levesteder i området.

Hvad bliver der gjort for at regulere bestanden? 

Bæverne er strengt beskyttede af et EU-direktiv, men fra flere sider bliver der gjort opmærksom på behovet for regulering.

Det gælder også reguleringen af traner, ulve og vildsvin. Især vildsvin udgør et stort problem for landmændene i Mecklenburg-Vorpommern. Og selvom der bliver skudt 50.000-60.000 vildsvin årligt, på et område der er halvt så stort som Danmark, så vokser bestanden.

I store dele af Vorpommern er der god forståelse for behovet for regulering. Men i de store byer, hvor en stor del af den tyske befolkning bor, er der ikke forståelse for det.

I Tyskland er der en stor kløft mellem land og by. Større end i Danmark.

Læs mere om den intensive planteavl på Gut Dennin i februar-udgaven af Mark.

Faktaboks

Gut Dennin

  • Ejes af Charlotte og Henning Schroll
  • Ejer også Lykkensæde ved Ringe
  • På Gut Dennin er der 1.285 hektar, 200 malkekøer, 750 søer samt opfedning af 7.000 slagtesvin

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu