Interessant besked: "Mogens: Lukker vi, så lukker vi aldrig op igen"

ANALYSE: Sagde Mogens Jensen alligevel de magiske ord på centralt mødet om, at en aflivning af alle mink ville være det samme som en nedlukning af erhvervet? Ny oplysninger nærer i hvert fald spekulationerne.

Igen og igen er samme replik nærmest gentaget ordret i minkkommissionen fra den snævre kreds af vidner, der deltog på mødet i regeringens koordinationsudvalg: Regeringen besluttede af aflive alle mink. Men den tog eksplicit ikke stilling til minkerhvervets fremtid. 

Sondringen er interessant, for er det overhovedet realistisk at skille de to ting ad? Og var man allerede på mødet klar over, at det i virkeligheden var en og samme sag? 

Svarene på de spørgsmål har blafret lidt i vinden, men under torsdagens afhøring af tidligere departementschef i Sundhedsministeriet, Per Okkels, dukkede en oplysning op, som i hvert fald nærer spekulationerne om, hvorvidt ministre og departementschefer var mere velinformeret på mødet, end de indtil nu har givet indtryk af. 

Oplysningen kastede muligvis lys på daværende miljø- og fødevareminister Mogens Jensens rolle på mødet. 

Ny SMS-brudstykker 

Ganske vist erindrede Mogens Jensen ikke selv særligt meget om, hvad han skulle have sagt og ikke sagt, da han blev afhørt. Og Per Okkels havde også svært ved at huske alt, hvad der foregik. 

En sms fra Per Okkels lod dog til at indeholde brudstykker af informationer om, hvad Mogens Jensen skulle have sagt, og hvad der blev talt om. 

Under mødet var der nemlig en diskussion om avlsdyr. Kunne de bevares? Det har flere vidner fortalt, men de har også forklaret, at man især fra Sundhedsministeriets overhovedet ikke var i tvivl: Nej. Avlsdyr har ingen gang på jord under en pandemi. 

Men opstod der alligevel en tvivl? Og var det her, at Mogens Jensen reelt fik sagt, at en aflivning af alle mink var det samme som en lukning af erhvervet? 

Under mødet sendte Per Okkels nemlig SMS til sine centralt placerede folk i Sundhedsministeriet. Han bad dem om at forholde sig til et spørgsmål fra statsministeren om, hvorvidt man kan slå ned nu og så åbne igen om nogle år. 

I sms'en skrev han også, hvad der tilsyneladende var Mogens Jensens reaktion på det spørgsmål: 'Mogens: Lukker vi, lukkes der aldrig op igen". Det står også i SMS-tråden: "Kan vi bevare en lille mængde. STM. Nej." 

SMS-beskeden med Mogens Jensens bemærkning udløste følgende dialog mellem Per Okkels og udspørger Jakob Lund Poulsen: 

"Uddybede han det nærmere?" 

"Det kan jeg ikke huske" 

"Var der nogen, der forfægtede det - var der debat?" 

"Sådan husker jeg det ikke - jeg kan ikke med sikkerhed sige det.” 

Nye spørgsmål 

Hvad Mogens Jensen mente, og om han i givet fald selv kan huske det, står uklart. Det var ikke et tema, han selv kom ind på under sin afhøring. 

Men det nærer spørgsmålene: Var der faktisk en på mødet, der gjorde det klart, at det at slå alle mink ned nu – inklusive avlsdyr – var en de facto nedlæggelse af erhvervet. 

I hvert fald lader det til, at der var en bevidsthed på mødet om, at netop stammen af avlsdyrene var krumtappen i det danske minkerhverv. 

Statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen skrev en SMS til Okkels under mødet, hvor hun ifølge Okkels netop henviste til en bemærkning fra Mogens Jensen om, at stammen af avlsdyr er central for erhvervet. 

"Det VAR en værdifuld stamme... efter det her er der sgu ingen efterspørgsel efter danske mink.... lige så lidt som efter kinesiske flagermus" 

Hvad hun præcist mente med beskeden, vil hun kun selv kunne svare på. Barbara Bertelsen fik ikke forelagt beskeden under sin afhøring for et par uger siden, men udspørger Jakob Lund Poulsen lod under afhøringen af Per Okkels forstå, at Barbara Bertelsen kan se frem til at få en indkaldelse til en genafhøring. 

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle