Interview: Kæmpe stigning i tilmeldte grise til Danish Crown efter svinepest

Erik Bredholt vil meget nødigt lave kvoter. Men denne uges voldsomme vækst i tilmeldinger viser, at det er vigtigt at være klar.

Som formand for Danish Crown har Erik Bredholt de seneste år som noget af det vigtigste arbejdet for at bevare råvaregrundlaget af grise herhjemme i Danmark. Nu står han pludselig i en omvendt verden - hvor Danish Crown kan risikere at mangle kapacitet til at slagte de tilmeldte grise.

Årsagen er udbruddet af svinepest i Tyskland - der kan holde ekstra mange grise herhjemme, på grund af bedre afregning.

Derfor meldte Danish Crown sig denne uge klar til at indføre kvoter.

- Hvorfor taler I om kvoter. Jeg troede, at I gerne ville udvide antallet af slagtninger?

"Vi kunne allerede se denne uge, at tilmeldingerne pludselig steg 15 procent fra den ene uge til den anden. Så mange grise er der jo ikke blevet ekstra på én nat. Det gør, at vi begynder at kigge i, hvad kan vi gøre her for at få kapaciteten til at passe med antallet af tilmeldinger. Det handler om at have blikket stift rettet mod at levere en god service til de andelshavere, vi har og de leverancer, de er vant til at komme med".

- Hvad skal der til, hvis I skal indføre kvoter?

"Det kan vi ikke sige noget om på nuværende. Vi har ikke siddet og ventet på den her situation, men vi har frygtet, at den skulle komme. Derfor har vi for længe siden, allerede da Belgien blev ramt for to år siden,  arbejdet med nogle planer, om hvad vi kan gøre, hvis det skulle opstå. Det drejer sig om, om der er nogle produktioner på slagterierne, vi skal flytte fra Tyskland til Danmark, eller omvendt, for at få produkter de rigtige steder hen. Og også hvad vi gør, hvis der pludselig er en masse grise, der hellere vil blive og slagtes i Danmark, end til Tyskland som 30 kg grise".

Frygter mindre grise til slagtning

- Hvorfor tror du, at I fik så mange ekstra grise tilmeldt? Er det nye andelshavere, eller hvad er årsagen?

"Vi får nye andelshavere engang imellem. Men når det gælder de grise, der var tilmeldt slagtning denne uge, vil jeg tro, at en del producenter tænkte i at melde ekstra grise til for at skabe sig noget plads. Der er jo ikke pludselig 40.000 ekstra grise, der er klar til slagtning. Det betyder, at slagtevægten vil gå ned. Det kan være dilemmaet her - for så får vi en anden vare, vi skal sælge, end den vi har aftalt med kunderne".

- Hvad vil det betyde for jer, hvis det fortsætter?

"Vi kan jo ikke vide, om det vil fortsætte. Jeg vil tro, at der vil være nogle, der begynder at sende grise til slagt, der er lidt mindre, sådan at de kan køre rotationshastigheden op og dermed køre flere grise igennem. Det vil presse slagteriet, for en andelshaver, der normalt leverer 10.000 grise årligt med en slagtevægt på 90 kg, har vi jo disponeret hængejern og lavet aftaler med kunder udfra. Hvis han så kører sin slagtevægt ned og kommer med 13.000 slagtesvin på 80 kilo, så har vi jo ikke lige de ekstra hængejern eller medarbejdere klar til det. Samtidig har vi heller ikke kunder til de små delstykker. Det er den situation, vi prøver på ikke at komme til at havne i".

- Nu har I i årevis talt om at øge råvaregrundlaget. Vil du ikke have flere grise?

"Jo. Men vores kapacitet og de grise, der kommer til slagtning, skal passe sammen. De skvulp kan give uhensigtsmæssigheder, der kan være vanskelige at håndtere. Vi skal have den passende kapacitet. Vi kan ikke skrue op og ned; sådan kan man ikke lige drive en virksomhed. Samtidig er vi i forvejen lidt bagefter på grund af coronasituationen i Ringsted, så vi må allerede på den baggrund trækker på tålmodigheden hos vores leverandører".

- Betyder det, at I vil sige nej til grise?

"Hvis nogle pludselig begynder at levere grise, der skulle have været et andet sted hen, så bliver den tålmodighed yderligere spændt op. Det gør det svært at levere en god service til de leverandører, der kommer med de grise, vi er vant til".

Stadig plads til grise fra nybyggede stalde

- Der er jo en masse lige nu, der søger penge til at bygge nye stalde. Er de grise så overhovedet velkomne?

"Forhåbentlig er det her en midlertidig situation. Grise fra nye stalde bliver der ikke noget problem for. Det er en anden sag".

- Hvis I laver kvoteordning, så bliver de vel også ramt?

"Hvis det her bliver af længere varighed og vi kommer til at lave en kvoteordning, så har vi tidligere kommunikeret til vores andelshavere, at ordningen vil se på, hvad andelshaveren har leveret de sidste 12 måneder bagud. Det bliver den normale leverancer. Hvis de kommer med fler grise fra en ny stald, vil vi kigge på det og så kan kvoten blive rettet til efter det. Det gælder også for nye andelshavere, der måske kun har leveret i kort tid".

De loyale andelshavere serviceres først

- Hvem skal kvoteordningen ramme, hvis nuværende andelshavere og nye holdes fri?

"Jeg vil ikke ramme nogen. Jeg vil sørge for, at vi har en god servcie for de andelshavere, vi har haft hele tiden, med de grise, de er kommet med hele tiden".

- Så det er rettet mod de producenter, der normalt sender smågrise ud af Danmark?

"Jeg bryder mig ikke om ordet ramme. De producenter har haft en strategi om, hvordan de afsætter deres dyr. Jeg er optaget af at levere en god service til de andelshavere, vi har haft et samarbejde med, om det antal dyr, de leverer. De må blive seriviceret først. Skulle der kommer grise ekstraordinært, må de blive serviceret i anden række".

- Nu har I fået 15 procent flere tilmeldinger. Hvad skal der til for kvotesystem?

"Der må vi følge udviklingen. Vi må se, hvad der sker. Vi kommer til at tage stilling til det uge for uge. Forhåbentlig får vi slet ikke brug for det. Og så vil jeg bare lige sige, at det her udbrud af afrikansk svinepest er ikke godt for nogen. Jeg kan ikke komme i tanke om nogen, det er godt for".

Emneord

ASF i Tyskland

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle