Investor med 350 hektar skovplantage: "Jeg foretrækker skov frem for bitcoins"

Skov er en investering, der kan noget, som andre investeringer ikke kan: Den er solid, smuk og kan nydes dagligt.

Annoncen i avisen JyllandsPosten var ikke af den store slags. Blot fem cm høj og otte cm bred. Nærmest lettere at overse end til at få øje på. 

Men Knud Henrik Hansen så den, og kort efter var han den lykkelige ejer af ikke mindre end 270 hektar hedeplantage ved Hovborg.

"Hvad vil du her?", lød det ellers bramfrit fra Knud Henriks kone Mona, da de første gang kørte ud for at se skoven.

Hun havde nemlig bemærket, at der hverken var striber på vejene eller reflekser langs vejkanterne. Efter hendes bedste overbevisning var det nok lige lovligt langt ude på landet.

I dag er Mona og Knud Henrik Hansen enige om, at købet af skoven er en af de bedste beslutninger, de har taget. 

"Helt fantastisk", lyder det fra Knud Henrik Hansen om investeringen og det at kunne bo i så smuk en natur, som skov er.

Knud Henrik er vokset op i København, og efter et langt liv med larm og dieselolie fra byen og fra Knud Henrik Hansens arbejde som ejerleder i virksomheden KH OneStop, der solgte og servicerede Thermo King kølemaskiner, nyder de nu roen i skovplantagen og den smukt renoverede hovedbygning, der lyder navnet Høllund Søgaard.

"For mig handlede det i første omgang om at investere noget af det, jeg havde tjent i min virksomhed. Jeg er helt klar over, at jeg kunne have valgt mange andre former for investering, men jeg ser skov som en både let omsættelig og samtidig en solid investering, der ikke giver det store bøvl eller har en høj risikoprofil", siger Knud Henrik Hansen.

Tab på driften

Da han købte de 270 hektar tilbage i 1997, var han udmærket klar over, at skoven ikke ville blive en stor overskudsforretning, og at han også sagtens kunne komme til at tabe penge på at købet, især når det, som i hans tilfælde, var en hedeplantage han købte. 

Knud Henrik Hansen har nemlig godt styr på tallene. Med Dansk Skovforening som kilde fortæller han, at en skov på Sjælland kan forrente investeringen med omkring 1-1,5 procent årligt, mens man i en jysk hedeplantage skal regne med at tabe på driften på omkring fire procent om året. 

Det er ikke tal, der afskrækker ham. Siden har han da også købt yderligere to skovpartier på hver 40 hektar i henholdsvis 2003 og 2008, så det samlede areal nu løber op i 350 hektar hedeplantage.

"Nogle synes, det er sjovt at investere i bitcoins. For mig er usikkerheden alt for stor i den slags. Jeg foretrækker solide investeringer, og der passer skov mig rigtig fint", siger Knud Henrik Hansen.

Han lægger ikke skjul på, at han som modvægt til det kalkulerede tab på selve driften af skoven havde håbet på, at skovens værdi ville stige med årene. Selv om værdistigningen har ligget stille i de seneste tre års tid, er værdien i de i alt 24 år, Knud Henrik Hansen har ejet skoven, med hans egne ord steget pænt. 

"Jeg har nogle pensionsmidler investeret gennem formueforvalteren ’Formuepleje’. Det har været en klart bedre investering, end skoven har været", siger han.

"Men jeg synes ikke, at man skal sammenligene skov og aktier direkte. Skov kan noget helt andet end aktier. Skoven har du tæt på og omkring dig. Du har glæde af den dagligt, og andre kan nyde den. Det, synes jeg, har en stor værdi". 


På toppen af en lille bakke foran hovedhuset på Høllund Søgaard står en statue af Enrico Dalgas og skuer ud over landskabet. Han var en af de store kræfter bag tilplantningen af heden. Han ejede i en periode Høllund Søgaard, og det var også ham, der plantede skoven på ejendommen. 

Mest nål, men også løv

Skoven er for langt den ovevejende dels vedkommende plantet til med nåletræer, mest sitka og lærk samt lidt douglas og rødgran. Arealet med løvtræ nærmer sig knap 10 procent, hvor størsteparten er bøg, der efter forholdene vokser fint på den bedre jord i plantagen.

De 350 hektar er alle plantet på tidligere hedejord. De 270 hektar på Høllund Søgaard er endda plantet af selveste Enrico Dalgas i 1890, der var en af de ledende kræfter bag tilplantning af heden og var med til at stifte Det danske Hedeselskab.

Hede Danmark tager sig af størsteparten af driften og er næsten dagligt i dialog med Knud Henrik Hansen om de mange arbejdsopgaver. Både Mona og Knud Henrik hjælper også selv til med at passe skoven, og de afviser ikke at investere i mere skov.

"Så længe det er i Danmark, kan jeg godt være interesseret. Det skal ikke være hverken i Skotland, Estland eller andre lande. Det skal være så tæt på, at jeg ikke skal ud på en rejse for at have glæde af skoven", siger Knud Henrik Hansen.

Faktaboks

Høllund Søgaard

  • I alt 350 hektar plantage, som er købt i tre omgange
  • 1997: 270 hektar
  • 2003: 40 hektar
  • 2008: 40 hektar
  • Godt 90 pct. er plantet til med nåletræ. Resten er løvtræ. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle