IT-problemer hos styrelse står i vejen for udvikling af økologiske bedrifter

It-problemer i Landbrugsstyrelsen der forhindrer udvikling og omstrukturering på økologiske bedrifter. Landbrug & Fødevarer har taget sagen op med Landbrugsstyrelsens direktion.

Landbrugsstyrelsen meddeler en række økologiske landmænd, at de ikke kan få overdraget tilsagn om økologisk investeringsstøtte til et nyt CVR-nummer på grund af IT-mangler i Landbrugsstyrelsen.

Det skriver Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse.

De økologiske landmænd vil miste tilskud, hvis de gennemfører skattefri virksomhedsomdannelser, generationsskifte eller af andre grunde skifter CVR-nummer før IT-modulet er klar. Det er en helt urimelig og uholdbar situation, siger Landbrug & Fødevarer, der opfordrer Landbrugsstyrelsen til at finde en praktisk løsning, der ikke sætter udvikling af bedrifterne på hold.
 
Landbrugsstyrelsen har i sidste uge (uge 10. red) skrevet ud til en række landmænd, der har fået tilsagn til økologisk investeringsstøtte i 2021 og som står over for skattefri virksomhedsomdannelser, generationsskifter eller andre typer af omstruktureringer af bedriften. I mailen står der, at de ikke kan få godkendt en overdragelse af tilsagn til et nyt CVR-nummer, så længe Landbrugsstyrelsen ikke har en IT-løsning klar til at behandle det. Løsningen ventes ikke at være klar før ”i løbet af sommeren 2023”

Ifølge Landbrug & Fødevarer slutter Landbrugsstyrelsen beskeden af med en nøgtern meddelelse om, at tilsagn bortfalder, hvis tilsagnshavere gennemfører omstruktureringen uden godkendelse (som altså så ikke kan opnås før IT-modulet er klar).  Landbrugsstyrelsen skriver, at det beklages, at de ikke har fremhævet dette væsentlige forhold i de hidtil udsendte nyheder om overdragelser.

Det falder Landbrug & Fødevarer for brystet, at der nu igen er It-problemer i Landbrugsstyrelsen, der spænder ben for at landmænd kan overholde de regler og retningslinjer som selvsamme styrelse er ansvarlig for at administrere.

- Det kan ikke være rigtigt at økologer nu igen skal rammes af systemer, der ikke virker. Når man har nogle ordninger, der skal være med til at understøtte udviklingen i økologien, så skal de også virke i praksis, siger Sektorchef for Økologi Kirsten Lund Jensen.

- Som det er nu, så betyder den manglende IT, at økologiske landmænd, der har fået tilskud til økologiske investeringer, er blokeret fra at generationsskifte, lave skattefri virksomhedsomdannelse eller på anden måde udvikle bedriften uden at miste tilskuddet, siger hun.
 
Landbrug & Fødevarer har taget sagen op med Landbrugsstyrelsens direktion og  følger sagen tæt
 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle