Iværksættervirksomhed bag klimacertifikater åbner for flere landmænd

Agreena åbner sit carbon-program 2023 for nye og eksisterende landmænd.

12. oktober åbner den danske certificeringsvirksomhed Agreena sit carbon-program AgreenaCarbon 2023, der henvender sig til nye og eksisterende landmænd med interesse for grøn omstilling.

Det skriver Agreena - der tidligere var kendt som den digitale kornhandelsplatform Commoditrader - i en pressemeddelelse. 

Agreena kalder programmet  en oplagt måde for landmænd til at finansiere den ofte dyre grønne omstilling af deres produktion til klimavenligt landbrug, såkaldt “conservation agriculture” eller ”regenerativt landbrug.” Ved at deltage i programmet kan landmænd opnå en ny indkomst, som hjælper med at dække omkostningerne ved den grønne omlægning, ifølge udbyderen.

AgreenaCarbon 2023 er en forlængelse af de tidligere års programmer, men det nye er, at der er tale om større fleksibilitet til flere typer jordbrug. Nu kan man fx også deltage, hvis man som landmand dyrker kartofler, rodfrugter og roer, og programmet rummer større fleksibilitet i forhold til den enkelte landsmands individuelle virksomhedsbehov og tempoet i indførelsen af nye metoder. 

Agreena udsteder certifikater til landmanden, som dokumenterer udviklingen og effekten af den bæredygtige indsats. Beregningsgrundlaget for drivhusgasser er tilpasset FNs IPCC-retningslinjer og den seneste brancheudvikling. Certifikaterne er verificeret via manuel inspektion og markdata, satellitovervågning og af en uvildig tredjepart – Det Norske Veritas (DNV).

Køberne er typisk store virksomheder, hvor kravet er, at de skal være i gang med en reel grøn omstilling, der indebærer markant reducering af deres egen CO2-udledning.

Større kontrol som landmand

I pressemeddelelsen fremhæver Agreena at landmanden er i fuld kontrol over, hvad han vil med sine certifikater – sælge dem, holde på dem eller bede Agreena om sælge dem for sig. Det er den enkelte landmand, der bestemmer, og det er hos ham, at værdien for hans klimaindsats lander.

- Vi ser en værdi for landmænd ved at bruge Agreenas løsninger og vil gerne udvikle mulighederne sammen med Agreena. Det gør vi blandt andet ved at hjælpe virksomheden ind på flere europæiske markeder”, siger Henning Haahr, direktør for Danish Agro og distributionspartner for Agreena siden marts 2022.

 - Vi var en af de første i verden til at tilbyde denne form for finansiering. Mange politikere, forskere og nationer peger på regenerativt landbrug som værende en af de gode løsninger til vores klimakrise – og vores program er med til at muliggøre den omstilling, siger Julie Koch Fahler, der har været med fra starten i Agreena.

- Og egentlig er princippet ret enkelt:  Jo mere man går over til regenerative metoder, jo mere CO2e bindes i jorden og jo mere tjener man, siger hun og glæder sig over det nye program, der giver adgang for endnu flere landmænd i det kommende høstår.

Agreenas digitale platform er tilgængelig i 13 lande og benyttes af landmænd med i alt ca. 500.000 hektar jord bag sig. Agreena har vokseværk og er nu verdens førende leverandør af CO2-certifikater til landbruget.

AgreenaCarbon 2023 åbner 12. oktober 2022.

Faktaboks

Klimacertifikater

  • Landbruget skal bære en anseelig del af den grønne omstilling, og Agreena giver et bidrag hertil ved at give landmændene et økonomisk incitament til at omlægge deres produktion. Det sker ved at tilbyde verificerede CO2e-certifikater til dem, som ændrer deres drift til regenerativt/klimavenligt landbrug - 'carbon farming'.
  • Målet er at behandle jorden mere skånsomt og reducere/binde CO2 i jorden, fx ved at lade en vis mængde planter forblive på marken. Samtidig reducerer omlægningen brugen af fx mandetimer, gødning og diesel og giver grobund for et nyttigt insektliv. Certifikaterne gives fx for såning af efterafgrøder og pløjefri dyrkning, og hvert certifikat dækker 1 ton CO2 fjernet fra atmosfæren. Jo flere certifikater, man har, jo mere økonomi har man at råde over som landmænd.
  • Efterfølgende kan man sælge sine certifikater på Agreenas platform og få medfinansieret sin omlægning til mere bæredygtige dyrkningsmetoder. Som landmand har man med andre ord et vigtigt redskab til at modgå klimaforandringer.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle