Jægerformand: L&F svigter naturen

Jægerforbundet er trætte af at støtte landbruget uden at få noget tilbage. Viceformand i L&F uenig i kritikken.

Naturen bliver mere og mere forarmet, og i Danmarks Jægerforbund synes vi ikke, at landbrugserhvervet gør nok for at sikre reel naturindhold i det dyrkede land. Det er et kæmpestort problem, at der bliver færre arter i det åbne land.

Antallet af viber, lærker, agerhøns, markfirben og insekter styrtdykker. Hele fødekæder forsvinder, mens landbruget ikke giver dette tilstrækkelig opmærksomhed. Landbruget bør være fuldt ud klar over at det står skidt til i det dyrkede land«.

Jægerforbundets formand Claus Lind Christensen lægger ikke fingre imellem i sin kritik af landbruget. I sin leder i bladet Jægers novemberudgave lufter han sin frustration over det, som i jægernes optik er manglende opbakning til at skabe ordentlige levevilkår for vilde dyr og planter i Danmark. En kritik, som Lind Christensen uddyber sådan:

"Vi har et godt forhold til den enkelte landmand, som vi lejer jagten af. Mange landmænd passer på den natur, de har på deres bedrift. Men det er hele landbrugserhvervet, som dyrker over halvdelen af Danmarks areal, vi er efter. Her har landbruget et ansvar for at sikre, at der er hele og sammenhængende naturlige fødekæder i landbrugslandet, og denne præmis ønsker vi at erhvervet støtter op om".

En ørken

"Jægerforbundet har kæmpet for at sikre biodiversiteten igennem landbrugslovgivningen. Men det er klart vores indtryk, at man i L&F ikke gør nok for at få gjort landmænd opmærksomme på de muligheder, der rent faktisk er i lovgivningen. Og for landbrugets egen skyld bør man gøre noget mere, for det handler også om det billede, som landbruget har i det øvrige samfund. Som det er nu, så er man i stor hast ved at ødelægge fødekæden for en lang række arter", siger Claus Lind Christensen.

"Jeg ved godt, at landbruget selv synes, at man gør en stor indsats med at skabe natur. Det batter bare ikke noget, at man gør det på nogle bedrifter og ikke andre".

"I jægerforbundet er vi ikke interesseret i at landbruget skal have håndjern på. Men jeg savner, at vi arbejder mere sammen. Det koster måske lidt i udbytte for landmanden, at han skal have vildstriber i sine marker, men samtidig kan det også være en god forretning hvis de placeres optimalt på ejendommen. Men det er givet godt ud, fordi befolkningen ser det som udtryk for, at landbruget også vil naturen. Det burde være et led i den gode fortælling om landbrug".

I L&F stiller viceformand Lone Andersen sig helt uforstående overfor jægernes kritik.

"Vi er enige i, at der er behov for en indsats for naturen - både i agerlandet og på de egentlige naturområder. Men det er ganske enkelt forkert når Claus Lind siger, at vi ikke rådgiver vores medlemmer om de muligheder der er for at lave natur på bedrifterne".

Både i de lokale rådgivningscentre og på Seges arbejdes der med naturen i agerlandet,og L&F er i løbende dialog med relevante myndigheder og politikere om, at sikre bedre vilkår for naturen.

"I L&F arbejder vi tæt sammen med en række interessenter på naturområdet – herunder jægerne – og jeg synes det er meget uheldigt, at Claus Lind har behov for at gøre et sådan umotiveret udfald mod os offentligt. Set fra min stol havde en konstruktiv dialog være langt mere hensigtsmæssig, hvis jægerne har et reelt ønske om at fremme naturen på landbrugsejendommene".

Faktaboks

Leder: Jæger, november 2018

Historisk har jægerne været allieret med landbruget. Vi deler en fælles interesse for naturen, og vi glædes alle over det liv, vi tilbringer under åben himmel. Jægerne lejer jagten af landmanden, og vi har altid haft og har fortsat et godt forhold til den enkelte lodsejer. Men i de senere år synes det mere og mere tydeligt, at det er os jægere, som støtter op om landbruget uden, at støtten gengældes i det omfang, vi synes rimeligt.

Citat kilde:Formand Claus Lind Christensen, Danmarks Jægerforbund

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle