Virksomhed: FM Pork A/S

Ambitiøs driftsdirektør til griseproduktion

Virksomhed FM Pork A/S

Adresse Koldinghus Allé 1
4690 Haslev

Telefon 60202803

Oprettet 10-09-2021

Arbejdstid Heltid

Kategori Svin

Job start

Måske Danmarks mest interessante karrieremulighed for den dygtige driftsdirektør med stor erfaring med slagtegrise.

Du har nu muligheden for at komme i spidsen for FM Pork, som er et af de største forretningsområder i Bregentved Gruppen. Produktionen foregår på fire identiske sites i lokalområdet omkring Haslev. Hvert site ledes af en sitemanger, der referer til driftsdirektøren.

Velkommen til FM Pork
FM Pork er en driftsenhed i Bregentved Gruppen, som beskæftiger sig med produktion af slagtegrise. Der er produktion på fire forskellige sites og en årlig produktion på 125.000 slagtegrise. De fire sites er opført i 2018 og indrettet med den nyeste teknologi og med øje for både klima, miljø og dyrevelfærd. Medarbejderstaben er stabil med et godt internt samarbejde.

Strategien for FM Pork er at være blandt de 5% bedste producenter i Danmark samt at kunne tilbyde det mest klimavenlige kilo grisekød i verden med den bedste dokumenterede dyrevelfærd og sporbarhed.

Du bliver en del af – og ansvarlig for – et dygtigt og motiveret team, der arbejder for at levere slagtegrise af højeste kvalitet. Dit ansvar bliver, at de fire sites arbejder som én enhed, hvor I lærer af og hjælper hinanden, så én god idé hurtigt bliver opsamlet og implementeret på de andre sites, og I på den måde kan sikre, at griseproduktionen er ’best in class’ både hvad angår produktivitet, dyrevelfærd og klimaaftryk. Du vil tage aktivt del i den daglige drift på de fire sites og din hverdag foregår hovedsageligt i staldene sammen med dine mange dygtige medarbejdere.

Som driftsdirektør vil du:
 - Være øverst ansvarlig for FM Porks resultater og referere til CEO’en for
   Bregentved Gruppen
 - Lede de fire sitemanagere og de øvrige medarbejdere, så I arbejder
   som ét team og forfølger den klare ambition om at være blandt de bedste
   slagtegriseproducenter i Danmark
 - Sammen med sitemanagerne sikre, at der træffes de rette driftsmæssige
   dispositioner i staldene og løbende tilpasse til de foranderlige rammevilkår
   (foder- og grisekødspriser), data fra produktionen og omstændigheder i øvrigt   
 - Være drevet af i hele tiden at forsøge at optimere griseproduktionen
   ift. produktivitet, dyrevelfærd og klimaaftryk
 - Deltage aktivt på de enkelte sites ved nøgleprocesser som fx modtagelse af
   smågrise fra leverandører, nedsortering af grise, mv.
 - Være den primære kontakt til smågriseleverandører, foderstof, dyrlæge,
   slagteri med flere.
 - Deltage som formand for FM Porks advisory board som består af bl.a. andre
   nøglepersoner hos Bregentved

For at få succes som driftsdirektør forventer vi, at du:
 - Ser dig selv som eksperten inden for slagtegriseproduktion
 - Har ordentlighed, hæderlighed og ærlighed som en naturlig del af dit moralske
   kompas
 - Har en solid erfaring fra slagtegriseproduktion med dokumenterbare resultater
    o Har øje for både den langsigtede strategi såvel som detaljerne, der har
       betydning i den daglige drift
 - Har ledelseserfaring fra en driftslederrolle i en slagtegriseproduktion
    o Kan skabe følgeskab og tør går forrest
    o Inddrage kollegaer, så de tager ejerskab for processerne og den samlede
       succes for FM Pork
 - Er ansvarsbevidst, struktureret og systematisk og trives med et stort ansvar
 - Er god til at dele din viden med medarbejderne og samarbejdspartnere.
 - Kan anvende data (fx E-kontrol), som et proaktivt værktøj til den videre
   udvikling af FM Pork
    o Motiveres af tal, kan læse tendenser og reagere på dem

Få en karriere, der gør en forskel
FM Pork er en del af Bregentved Gruppen. Vi går forrest i et moderne landbrug, hvor der er fokus på dyrevelfærd, klima og miljø. Bregentved er medlem af tænketanken Concito, for at være med til at påvirke den grønne omstilling i en bæredygtig retning. Hos os får du mulighed for at udnytte dit fulde potentiale, og du vil opleve et ambitiøst og dynamisk arbejdsmiljø med stort fokus på udvikling og samarbejde.

Form fremtiden sammen med os
Vi ser frem til at modtage din motiverede ansøgning og CV. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte konsulent Thorsten Andersen fra Compass Human Resources Group, der bistår Bregentved med rekrutteringen. Thorsten træffes på 6120 2803