Virksomhed: Dansk Svineavl

Direktør

Virksomhed Dansk Svineavl

Adresse Birk Centerpark 24
7400 Herning

Telefon 2053 2905

Oprettet 16-11-2021

Arbejdstid Heltid

Kategori Svin

Job start

Dansk Svineavl søger direktør med stærke faglige og økonomiske kompetencer, med flair for politik og med evne til at tage et stort ansvar i den fortsatte udvikling af Dansk Svineavl.

Jobbet
Direktørens primære opgave bliver at repræsentere foreningen og arbejde for medlemmernes vil- kår og udvikling, både fagligt, kommercielt, økonomisk og politisk. Direktøren skal stå for den tætte kontakt til medlemmer samt til foreningens samarbejdspartnere, herunder DanBred, som forestår salget af DanBred-dyr, SEGES, L&F Gris m.fl.

Direktøren skal stå for den daglige ledelse og drift af foreningen Dansk Svineavl i samarbejde med en kollega, der ud over at være bredt fagligt funderet, også varetager bl.a. kontrol med penge- strømme mellem foreningen, medlemmerne og samarbejdspartnere. Foreningen har endvidere nogle ressourcepersoner indenfor fx jura og revision, men har et ønske om at tilknytte yderligere ressourcepersoner, alt efter behov og ønsker fra medlemmer og den kommende direktør.

En af de vigtigste opgaver på den korte bane bliver at udarbejde handlingsplaner samt sikre implementering med afsæt i de overordnede strategiske rammer i den nye strategi 2026. Direktøren vil få rig mulighed for at sætte sit eget præg på processen. Direktøren varetager desuden den løbende dialog og koordinering med en aktiv bestyrelse og mellem medlemmer, foreningens interessenter og samarbejdspartnere. I nogle situationer vil denne dialog blive suppleret med medlemsudvalg efter bestyrelsens og foreningens retningslinjer.

Der er i høj grad mulighed for at præge jobbet og være proaktiv i forhold til selv at igangsætte og implementere tiltag, som den kommende direktør opfatter som vigtige for medlemmerne.

Forventninger til ansøger
Ansøgeren skal have forretningsmæssig og økonomisk overblik og forståelse. Det er endvidere et krav, at ansøger har indblik i landbruget på overordnet plan samt meget gerne specifikt i svineproduktion. Ansøger skal have karisma og gennemslagskraft samt være visionær og proaktiv, herunder evne at kunne udfordre bestyrelsen med nye vinkler og input. Strategisk overblik og evner til at eksekvere en strategi samt forhandlingskraft til at brænde igennem og finde kreative løsninger er ligeledes meget vigtige kompetencer. Det vægtes højt, at ansøger har gode kommunikative evner samt eventuel erfaring fra lignende stilling.

Løn efter individuel aftale samt tiltrædelse efter aftale, dog gerne senest 1/3-2022. Ansøgningsfrist er 5. december 2021 til Hald & Lie, louise@hald-lie.dk. Send venligst ansøgning, CV samt evt. relevant dokumentation.

For eventuelle spørgsmål, kontakt Dansk Svineavls formand Bo Kibsdal på 2170 5580, næstfor- mand Claus Petersen på 2493 2023 eller bestyrelsesmedlem Jørgen Schultz på 2148 3558.

Dansk Svineavl er en interesseorganisation for ejere af Avls- og Opformeringsbesætninger, der er tilknyttet og godkendt af SEGES og DanBred. Foreningen varetager faglige og økonomiske interesser for de 29 medlemmer, der er centrum for udviklingen af nogle af verdens bedste svinegener. Dansk Svineavl arbejder for at styrke den avlsmæssige fremgang til fordel for de danske griseproducenter, så forspringet bibeholdes til konkurrenterne i udlandet. Derudover har foreningen som vision, at Dansk Svineavl via DanBred spiller en stor rolle på den globale scene for svinegenetik. www.dansksvineavl.dk