Virksomhed: Gjedsergaard Gods

Driftsleder til 1500 ha

Virksomhed Gjedsergaard Gods

Adresse Gjedsergaard 1
4874 Gedser

Telefon 51513039

Oprettet 07-07-2020

Arbejdstid Heltid

Kategori Planteavl

Job start

Da Gjedsergaard Gods’ dygtige driftsleder gennem 24 år har valgt at gå på pension, søger vi en ny per 1. januar 2021. Vil du lede et ambitiøst gods med et af landets bedste agerbrug? Er du fagligt dygtig og trives med stor selvstændighed og ansvar?

Så har du nu muligheden for at blive nøglepersonen i vores fremtidige udvikling.

Gjedsergaard Gods omfatter varieret planteavlsproduktion, skovdrift, naturpleje, boligudlejning og jagtudlejning. Det samlede areal er på godt 1500 ha. Foruden driftsleder beskæftiger vi et team på fire dygtige fuldtidsansatte. Markbruget omfatter 1140 ha, hvoraf hovedparten er JB 6-7. I sædskiftet fokuseres på højværdiafgrøder, herunder frøproduktion, sukkerroer og korn til fremavl. Der er egen moderne maskinpark og tørreri. Skovbruget er på 330 ha.

Dine ansvarsområder vil bl.a. omfatte
 • Daglig driftsledelse af den samlede virksomhed med direkte reference til ejeren
 • Løbende optimering af den bestående drift, pasning og tilsyn med afgrøder
 • Organisering af opgaver samt koordinering med samarbejdspartnere og naboer
   indenfor markbruget, landskabsplejen og skovbruget
 • Handelsansvar, overordnet økonomisk administration og budgetudarbejdelse
 • Udarbejdelse af strategi og målsætninger, gennemførelse og opfølgning i tæt
   samarbejde med ejer
 • Markplaner og sædskifte, sprøjte- og gødningsplaner
 • Administration herunder myndighedsoplysninger, timeregnskab og løn
 • Tilsyn med og administration af bygninger/boliger

Den rette kandidat
Vi forestiller os, at du har ledelseserfaring indenfor planteavl, fx. som driftsleder eller manager på et større landbrug i ind- eller udland. Vi lægger vægt på at du:
 • Har erfaring med/ forståelse for økonomi og strategi i moderne godsdrift
 • Har en god teoretisk og praktisk landbrugsfaglig baggrund med hovedinteresse
   for planteavl (særligt for frøproduktion) samt at du har opnået stærke resultater
   hermed
 • Er helhedsorienteret, løbende fokuseret på forbedring af dækningsbidrag og har
   gode samarbejds-, kommunikations- og lederevner
 • Har overblik til at prioritere, planlægge og strukturere opgaverne i hverdagen
 • Evner at delegere opgaver til dine medarbejdere og bruge deres viden og erfaring
 • Er innovativ, teknisk interesseret og fagligt nysgerrig overfor bl.a. nye
   dyrkningssystemer og afgrøder
 • Anser ordenssans som noget helt naturligt
 • Er energisk og ambitiøs, arbejder selvstændigt, tager ansvar og er villig til at sidde
   med på maskinerne

Vi tilbyder
 • En længerevarende ansættelse i en spændende og selvstændig stilling
 • Gode ansættelsesforhold i naturskønne omgivelser, herunder sundhedsforsikring
   og en god tjenestebolig med plads til familie.
 • Gode lokale muligheder for indkøb, skole og fritidsaktiviteter – herunder i den
   nærtliggende ferieby Marielyst.

Sådan søger du stillingen
Ansøgning, CV, uddannelsesbeviser og evt. referencer bedes sendt per e-mail til stilling@gjedsergaard.dk senest 1. september 2020.

Ansættelsesstart 1. januar 2021 eller efter nærmere aftale.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte ejer Alex Unsgaard på 51 51 30 39 eller driftsleder Lars Hansen på 40 13 81 18.

Al henvendelse vil foregå fortroligt. Vi ser frem til at høre fra dig.

Gjedsergaard
4874 Gedser