Virksomhed: Skabernäs HB

Driftsleder til jordbrug i Skåne

Virksomhed Skabernäs HB

Adresse Näsbygård
2749 4 Skurup

Telefon +46 70 924 77 67

Oprettet 04-12-2018

Arbejdstid Heltid

Kategori Planteavl

Job start

Vores nuvärende driftsleder har sögt nye udfordringer i Danmark, og derfor söger vi en ny driftsleder til en meget spändende og lärerig stilling på et af Sveriges störste jordbrug.

Stillingen indebärer ledelsesansvar for alle traktorförere ca. 7-8 stk. (under säson op till 12 stk.). Stillingen indebärer også ansvar for den praktiske del af planteavlen. Vi lägger stor vägt på lederegenskaber, da dette er en af hovedopgaver.

SkaberNäs HB er et handelsbolag (I/S) som ejes af Skabersjö Gods AB og Näsbyholm Fideikommiss AB, Börringe Kloster AB og Havgård indgår som samarbejdsparter. Vi driver i dag 2.850 ha på meget varierende jordtyper, fra meget let sandjord til meget stiv lerjord med op til 60% i lerindhold. SkaberNäs har planteavl som specifikt hovedfokus og har ikke andre driftsgrene, dog udförer vi maskinstationsarbejde for ejerne og samarbejdsparter.

Tanken med stillingen er at udvikle og uddanne dig til at komme videre i din karriere. Vi forventer en ansättelsesperiode på mellem 3-5 år.

Det er et udfordrende job, som kräver at du tänker selvständigt og kan tage en beslutning når du er alene om at göre det.

Vi söger en person som:
 • er uddannet agraökonom
 • har erfaring i ledelse
 • kan holde orden og system på arbejdspladsen
 • kan motivere og holde en god stemning blandt personalet, også når det går stärkt
 • bränder for landbrug

Til stillingen fölger en fi n bolig på Skabersjö Gods, bare 10 min fra Öresundsbroen og ca. 5 min til Malmö. Personlig uddannelse og kurser indgår i jobbet.

Jobstart er fra 1 Februar 2018 eller efter aftale.

Ansögning og CV sendes til mk@skabernas.se senest d. 12-12-2018

For mere information kontakt meget gerne
VD Mathias Knudsen
+46 70 924 77 67

SKABERNÄS HB SÖGER NY DRIFTSLEDER
SkaberNäs HB er et handelsbolag (I/S), som driver jordbrug på godserne Skabersjö Gods AB, Näsbyholm Fideikommiss AB, Börringe Kloster AB og Havgård. SkaberNäs dyrker vinterhvede, vinterrug, vårbyg, rödsvingel, sukkerroer og hestebönner. Totalt areal i er 2.850, som drives nästen i et plöjefritsystem. Godserne ligger i den sydlige del af Skåne.