Virksomhed: Nordjyllands Landbrugsskole

Forstander

Virksomhed Nordjyllands Landbrugsskole

Adresse Halkjærvej 3 Lundbæk
9240 Nibe

Telefon 40565325

Oprettet 22-03-2020

Arbejdstid Heltid

Kategori Andet

Job start

Med hjemsted på den smukt beliggende herregård Lundbæk og de i dag tilknyttede moderne undervisningsfaciliteter har Nordjyllands Landbrugsskole, som kostskole med rødder i den danske højskoletradition uddannet danske landmænd siden 1948. Forankret i danske landbrugstradition, med eleverne som det absolutte omdrejningspunkt og med den faglige læring i højsædet har skolen skabt et dynamisk og nutidigt studiemiljø og uddannelsesunivers.

Stillingen som forstander

Forstanderen har med reference til bestyrelsen det overordnede ledelsesansvar for skolens pædagogiske, uddannelsesfaglige og ressourcemæssige drift og udvikling og skal herunder tilsikre et fortsat attraktivt kostskole- og uddannelsesmiljø. Som forstander tegner du videreudviklingen af et fagligt bredt, konkurrencedygtigt læringsfundament, der har fokus på landbrugsfaget, kvalitet, effektiv ressourceudnyttelse og et markedsrettet uddannelsesudbud. Herigennem sikrer du, at skolen fortsat fremstår som en af landets mest betydningsfulde uddannelsesinstitutioner inden for landbruget og med god synlighed i det regionale uddannelsesfaglige miljø og herudover ikke mindst som en attraktiv arbejdsplads. Med synligt og kompetent lederskab kommunikerer du retning, rammer og mål for skolen og inddrager samtidigt tillidsfuldt skolens vidensfaglige og engagerede medarbejderstab og samarbejder tæt med andre relevante uddannelsesaktører.

For mere info. og for at søge jobbet klik her