Virksomhed: Jobstafet

Markforvalter / Driftsleder til Gram Slot

Virksomhed Jobstafet

Adresse
6510 Gram

Oprettet 25-12-2023

External site Link

Kategori Planteavl

Job start

Som markforvalter på Gram Slot vil du have det faglige og organisatoriske ansvar for den del af markbruget som omhandler produktion af kornafgrøder og grovfoder på Gram Slot.

 

I henhold til de til enhver tid gældende overordnede målsætninger og politikker for Gram Slot, skal du for markbruget udarbejde forslag til strategier og handlingsplaner som kan danne baggrund for beslutninger som sikrer at Gram Slots overordnede mål kan realiseres.

 

På planlægningsniveau står du for udarbejdelse af diverse planer for markdriften som f.eks. markplaner, gødningsplaner, vedligeholdelsesplaner osv.

 

Du varetager den daglige personaleledelse for både fastansatte og løsarbejdere på markdriften og deltager i såvel ansættelsesforløb af nye medarbejdere samt indstiller evt. folk til afskedigelse.

 

Du varetager den direkte kontakt med de mange forskellige samarbejdspartnere på området så som maskinstation, konsulenter, forarbejdningsvirksomheder og lign.

 

Du står samme med vores smed for vedligeholdelse af såvel maskinpark som installationer tilhørende markbruget og vedligeholdelse af grøfter, dræn, hegn og lign. og deltager efter behov også selv i det praktiske arbejde i marken.

 

Du har ansvar for opbevaringen af afgrøder på lager. Du står for indhentning af tilbud, samt indkøb af såsæd og andre hjælpematerialer til markbruget. Indkøb af større nyanskaffelser sker efter aftale med ejeren.

 

På Gram Slot deltager alle ledere også selv i det daglige arbejde så det er vigtigt at du er en dygtig praktiker med lyst og evner til ledelse.

 

I de kommende år skal nye dyrkningsmetoder som reduceret jordbehandling, plantning af skov, flere efterafgrøder og ændret afgrødesammensætning reducere klimabelastningen fra vores markbrug. Vi vil derfor løbende udvide maskinparken og udføre flere opgaver i marken selv, og du bliver en vigtig person i denne udvikling.

 

Er du interesseret i stillingen så send mig en ansøgning på mail hurtigst muligt.