Juletræet pynter - også på CO2-regnskabet

Et naturligt juletræ ser godt ud på CO2-regnskabet, mens dets uartige fætter, plastiktræet, påvirker klimaet og naturen med meget mere CO2 og forurener miljøet med plastic. 

I løbet af et år optager bare ét salgsklart juletræ cirka 4 kg CO2. I hele træets levetid på cirka 10 år bliver det til 18 kg CO2. Det svarer til, at der på bare én hektar med juletræer årligt bindes 12,2 ton CO2. Det er cirka samme mængde CO2, som den gennemsnitlige årlige binding i de danske skove. 

”Forklaringen er, at juletræerne står tæt og fylder godt en kvadratmeter hver. De skyder hurtigt i vejret - op til 2 cm om dagen - og de har mange generationer af nåle. Når juletræerne fældes, efterlades der nåle, grenaffald og store mængder rødder, der langsomt bliver en del af jordens kulstofpulje. Samtidig er jordbearbejdningen ved juletræsproduktionen skånsom og kun foretages en gang hvert tiende år.  Det giver et mere uforstyrret kulstoflager sammenlignet med den øvrige jordbrugsproduktion”, siger Claus Jerram Christensen, der er direktør i Danske Juletræer, der er brancheforening for 4.000 virksomheder, der arbejder med juletræer og klippegrønt, i en pressemeddelelse.

Får MIndst gødning i verden

Den store binding fremmes af en lille mængde gødning. Både rødgran og nordmannsgranjuletræer er blandt de mindst gødskede plantekulturer i Danmark, og de er dyrket så miljøvenligt, at de på verdensplan nok er de mindst gødskede juletræskulturer. Den lille gødskning er samtidig en væsentlig årsag til, at træerne skyder hurtigt i vejret og binder meget CO2.

Når de naturlige juletræer efter jul brændes af i kommunernes forbrændingsanlæg i stedet for olie, kul eller gas, spares atmosfæren for fossilt CO2. Juletræet bidrager derfor positivt til CO2-balancen. Ideelt set kan juletræerne bruges til at opvarme mere end 2.000 husstande årligt. 

Det er dog mest almindeligt at skaffe sig af med juletræet på en genbrugsplads, hvor det ender med at blive komposteret, og det akkumulerede kulstof frigives igen, efter det har gjort gavn som kompost i kommunale anlæg og private haver.

”Med et samlet areal af den danske juletræsproduktion på 24.000 hektar svarer juletræernes binding af CO2 kun til én procent af bindingen i de danske skove. Derfor løser juletræsproduktionen selvfølgelig ikke Danmarks eller verdens CO2-problemer. Men produktionen er et af de nødvendige små tiltag, der samlet set bidrager til at løse vores fælles klimaudfordringer”, siger Claus Jerram Christensen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle