Juraprofessor slår fast: Der var ikke hjemmel til nedslagtning af alle mink

Juraprofessor fra Københavns Universitet går nu i rette med Statsministeriets bisiddere, der i november antydede, at der faktisk godt kunne have været hjemmel til beslutningen om at aflive alle mink. Minkkommissionen får nu tilsendt notatet.

Der var ikke klar eller sikker hjemmel i husdyrlovens paragraf 30 til påbuddet af 4. november om nedslagning af raske mink uden for risikozonerne.

Det er kernebudskabet i et juridisk notat, der er udfærdiget af juraprofessor Andreas Bloch Ehlers fra Københavns Universitet.

Den juridiske vurdering har han udarbejdet på foranledning af Kopenhagen Fur.

Minkavlerne følte sig i slutningen af oktober stærkt provokeret af, at fire advokater – alle bisiddere for centrale personer i Statsministeriet – i slutningen af oktober såede tvivl om hele grundlaget for kommissionsarbejdet.

"Vi var ærligt talt provokerede. Derfor bad vi en juraprofessor forholde sig til spørgsmålet", sagde Sander Jacobsen, der er adm. direktør i Kopenhagen Fur, da han torsdag sad i vidneskranken i Minkkommissionen.

Her fortalte han nemlig, at notatet nu ville blive sendt til kommissionen.

Tilbage i oktober fik en del tidligere minkavlere muligvis kaffen galt i halsen, da de hørte om notatet fra de fire advokater, hvoraf to af dem er henholdsvis bisiddere for statsminister Mette Frederiksen (S) og departementschef Barbara Bertelsen.

I det 18 sider lange notat, der er dateret den 28. oktober, fremgik det, at Miljø- og Fødevareministeriet ifølge bisidderne skulle have overset forskellige dimensioner i lov om hold af dyr, da de skulle vurdere spørgsmålet om hjemmel.

Det er netop den lov, der – og det har regeringen siden erkendt – ikke kunne danne grundlag for beslutningen om at aflive alle mink i Danmark.

"Det er vores opfattelse, at MFVM’s (Miljø- og Fødevareministeriets, red.) vurdering ikke har et grundlag i lovens forarbejder, bl.a. fordi man ikke har været opmærksom på zoonoseloven fra 1994", står der i notatet.

Bisidderne har hele tiden fastholdt, at de med udarbejdelsen af notatet ikke handlede på vegne af deres klienter - heunder bl.a statsministeren.

Det var alene deres idé med notatet, har de forklaret i kommissionen.

Mette Frederiksen afviste under sin afhøring også at kende til tilblivelsen af notatet.

Den nye notat fra den juridiske professor, der er blevet udfærdiget 20. november, går altså i den modsatte retning. Professoren fastslår endvidere:

"Det bemærkes særligt, at en sådan hjemmel ikke kan udlæses af forarbejderne og lovhistorikken til husdyrholdlovens § 30 som anført af bisidderne i notatet af 28. oktober 2021"

Ifølge formanden for minkavlerne, Tage Pedersen, er det forhåbningen at kunne slå fast, at der altså ikke var lovhjemmel til beslutningen om at aflive alle mink.

Notatet er nu sendt til kommissionen, der også skal forholde sig spørgsmålet om, hvorvidt der var lovhjemmel eller ej.

Emneord

minkkommissionen

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle