Jyderne har sværest ved at slippe ploven

Arealet med pløjefri dyrkning er fordoblet i løbet af de sidste fem år. Det er især øboerne, der har taget ideen med reduceret jordbehandling til sig.

Inden for de seneste år har pløjefri dyrkning vundet stadig større indpas i jordbruget.  Dyrkningsformen med minimal jordbearbejdning, som ifølge FAO kan forbedre jordbrugets bæredygtighed ved binding af CO2 i jorden, er nærmest eksploderet i de seneste år.

Arealet, der dyrkes uden plov, er nemlig steget fra 10,8 procent af markerne i 2016 til 22 procent i 2021. Det fremgår af en udgivelse fra Danmarks Statistik, der har opgjort data fra landbrugs- og gartneritællingen fra 2021.

Analysen viser, at den pløjefrie dyrkning er mest udbredt på øerne, hvor ploven ikke bruges på 25,6 procent af markerne.

I Jylland er tallet noget lavere. Her er tallet 20,4 procent. I absolutte tal er der 375.060 pløjefrie hektar i Jylland og 199.994 hektar på øerne.

Landbrugstællingen viser i øvrigt, at arealet med landbrug og gartneri udgør med ca. 2,6 millioner hektar over 60 pct. af hele Danmarks areal. Dette er højt sammenlignet med de fleste andre lande, skriver Danmarks Statistik.

Konservativt afgrødevalg

Langt den største del af arealet dyrkes med korn, ærter, kartofler, roer og  grovfoder. Sammensætningen af afgrøder har været ret stabil gennem de 30 seneste år med korn som den dominerende afgrøde. I 1991 beslaglagde korn 56,3 procent af arealet og tredive år efter - i 2021 - 52,1 procent.

Arealet med rodfrugter, bælgsæd og industriafgrøder er i runde tal halveret i samme periode. Den største fremgang ses i arealet med græs og helsæd i omdrift, der er steget fra 12,2 procent til 18,8 procent.

Mink-bedrifter forsvandt ud af statistikken

Antallet af bedrifter er ikke så overraskende faldet meget markant i 2021 sammenlignet med året før, nemlig med godt 5 procent Det er et langt større fald, end hvad man ser med den velkendte velkendte strukturudvikling med færre og større bedrifter. Udviklingen skyldes selvfølgelig, at minkerhvervet er forsvundet fra det danske jordbrug. I 2020 var der 817 bedrifter med mink. I dag er der ingen.

De store bedrifter er vokset i antal gennem årene, både relativt og absolut. For 30 år siden var der således blot knapt 700 bedrifter i Danmark med mindst 200 ha jord svarende til en procent  af alle bedrifter. Så store bedrifter er ikke længere noget særsyn, idet der i 2021 var 3.600 bedrifter på mindst 200 hektar – 12 procent af alle bedrifter. Heraf  var godt 1.200 bedrifter på 400 ha og derover. 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.