Jyske Bank tabte 200 mio. kr. på landbrug i 2019

Landbrug fylder stadig mindre i jysk storbank - men kvaliteten af udlånet bliver bedre.

Landbrugets økonomi har det klart bedre - men de danske banker taber fortsat penge på erhvervet.

Det fremgår tydeligt af det netop fremlagte regnskab fra Jyske Bank 2019. Ordførende direktør Anders Dam kan igen i år se udlånet til landbruget falde. 

Jyske Bank er dog en af de få banker, der opgør sit tab på sektorer. Og her kan man altså se, at tabet på landbrug ikke faldt. I 2018 tabte banken 210 mio. kr. på landbrug, mens det i 2019 blev til 196 tabte mio. kr. på erhvervet.

Det skal ses i forhold til, at Jyske Bank i alt - også på erhverv og private i alt tabte 479 mio. kr. i hele det forgangne regnskabsår.

Landbrug fylder mindre

Hvor udlån til landbrug udgjorde 6,1 mia. kroner ved udgangen af 2018, lød det ved indgangen til 2020 på 5,4 mia. kr. Især udlånet til mælkeproducenter og svineproducenter faldt, mens planteavl og øvrige driftsgrene lå nogenlunde fast.

 

 

Dermed har Jyske Bank fortsat den udvikling, de har haft de senere år, med reduktion af udlånet til erhvervet. En udvikling, der for nogle år siden gav instituttet det lidet flatterende øgenavn "de grønne slagtere" for deres brug af konkurs som værktøj. 

Senere er andre banker dog fulgt med og har lukket flere landbrug, i erkendelse af at de ikke i tide fik sagt stop for en række af de landbrug, der var kommet så langt ud i økonomisk uføre, at en redning i praksis ikke længere var mulig.

Jyske Bank påpeger, at det går bedre generelt for landbruget, hvilket også ses ved, at nedskrivningsprocenten faldt for erhvervet, fra 1 mia. kr. til 740 mio. kr.

"I 2019 steg afregningspriserne for slagtesvin betydeligt som følge af afrikansk svinepest udenfor Danmarks grænser, mens afregningsprisen for mælk udviklede sig stabilt. Det understøttede en forbedret kreditkvalitet for udlån til landbrug", noterer banken, der dog også påpeger, at træerne langt fra er på vej ind i himlen.

"På den anden side indikerer handler med landbrugsjord fortsat en lav omsætningshastighed, og priserne på landbrugsaktiver, der tvangsrealiseres, er lavere end forventet, hvilket øger risikoen for faldende aktivpriser".

Udlån og garantier til landbrug ekskl. fiskeri udgør 1,1 procent af Jyske Banks samlede udlån og 14,8 procent af de
samlede nedskrivninger.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle