Kæmpe dansk landbrug lander mini-underskud

Ifølge familien Lerche-Simonsens offentlige regnskaber landede familien i 2018 et underskud på 15,5 mio. kr. Men inkluderes familiens øvrige landbrugsaktiviteter, falder underskuddet til blot 0,4 mio. kr., lyder det fra den adm. direktør.

Den fynske familie Lerche-Simonsen, der blandt andet ejer en af Danmarks største svineproduktioner, Eskelund på Vestfyn, og er involveret i mælkeproduktion i Slovakiet, fik sidste år et underskud på drift af landbrug på 15,5 mio. kr., hvis man ser på familiens offentligt tilgængelige regnskab for selskabet Lerche-Simonsen ApS.

De to foregående regnskabsår lød selskabets underskud på henholdsvis 17,7 og 28 mio, kr.

Men det billede er ikke retvisende for familiens samlede landbrugsaktiviteter, mener Morten Jørgensen, der er adm. direktør for Lerche Simonsens selskaber.

”For at give et korrekt billede af familiens landbrugsaktiviteter, skal der også indregnes resultater fra de af familiens landbrugsaktiviteter, der ikke er krav om at offentliggøre regnskaber for. Ud over de aktiviteter, der indgår i selskabet Lerche-Simonsen ApS, har familien en række andre landbrugsaktiviteter, der også skal tages højde for,” forklarer Morten Jørgensen.

”Det handler først og fremmest om personligt ejede aktiver, som f.eks. jord og bygninger, en foderfabrik på Vestfyn, 20 procent af Slovakiet Invest (ud over de 40 procent familien ejer af Slovakiet Invest A/S gennem Lerche-Simonsen ApS, red.), og 100 procent af Eskelund Svineproduktion A/S. Ser man samlet på alle familiens landbrugsaktiviteter, blev underskuddet før skat i 2018 kun på 390.000 kr.,” siger Morten Jørgensen.

I alt omsatte Lerche-Simonsen-familien for 330 mio. kr. i 2018. Året før lød omsætningen på 396. mio. kr.

Tørken ramte hårdt

Ser man på hvert enkelt af familiens selskaber, er der alt fra balance i regnskabet til både store plusser og store minusser.

Værst gik det for familiens selskab Eskelund ApS i Danmark, hvor aktiviteterne er drift af godt 1.000 hektar landbrugsjord, produktion og handel med svinefoder samt transport af svin og produkter relateret hertil. Selskabet landede i 2018 et underskud på ikke mindre end 15,5 mio. kr. mod et overskud på 9,4 mio. kr. året før.

Resultatet fra Eskelund ApS er bl.a. påvirket af en lav indtjening fra markdriften som følge af den tørre sommer. Samtidig har markedsværdien af en renteswap udviklet sig negativt i regnskabsåret, hvor der året før var en betydelig positiv udvikling.

Der er dog lys forude for Eskelund Aps. Ifølge årsrapporten forventer selskabet et 0-resultat før skat og værdiregulering af renteswap i regnskabsåret 2019.

Overskud på mælk i Slovakiet

Aktiviteterne i Slovakiet gik til gengæld godt i 2018. Der er Lerche-Simonsen involveret i både mælkeproduktion, mejeridrift og planteavl i Slovakiet Invest A/S, som familien ejer 60 procent af. Som helhed landede selskabet et overskud på ni mio. kr.

Familiens svineproduktion i selskabet Eskelund Svineproduktion ApS kom ud af 2018 med et lille overskud på 0,1 mio. kr. fra produktionen af cirka 120.000 slagtesvin.

Året før var resultatet et overskud på 2,5 mio. kr. Der forventes et resultat for svineproduktionen på mellem nul og to mio. kr. i 2019.

Ny selskabskonstruktion

Som et led i det Morten Jørgensen kalder for en 'omstrukturering og forenkling' blev selskabet i maj i år omdannet fra et A/S til et ApS med navnet Lerche-Simonsen ApS.

Samtidig blev der nedsat et ’advisory board’, hvor medlemmerne er den tidligere bestyrelsesformand i Eskelund A/S, Kristian Hedeager Nielsen, tidligere bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Lodahl og Jon Stefansson, der har været selskabets advokat i mange år. Selskabet tegnes af adm. direktør Morten Jørgensen.

Opdateret med kommentar fra adm. direktør Morten Jørgensen klokken 18:54.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle